SZC logo

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

OM kód: 203061/009 | 1106 Budapest, Gyakorló utca 21-23.

Intézmény logo

BGSZC Keleti Károly Közgazdasági Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • Teams
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Beiskolázás rendje

Beiskolázás rendje

2022/2023-as tanév

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZC

Keleti Károly Közgazdasági Technikum

Iskola OM azonosítója

203061/009

 

 

Iskola címe

1106, Budapest, Gyakorló utca 21-23

Telefonszáma

06-1-2629222

E-mail címe

titkarsag.keletiszg@gmail.com

Honlap

https://keletiszki.hu

 

Pályaválasztási szülői értekezlet időpontja

 

2022. október 11., 17., 26., november 17., 30.

Felvételi vizsga információk

Általános iskolai 6. 7. évvégi és 8. félévi eredmények + központi felvételi eredménye + szóbeli felvételi elbeszélgetés

Milyen tanulási, egészségügyi problémával fogad jelentkezőket?

egyéb pszichés fejlődés zavarai, hallási fogyatékos (nagyothalló), látási fogyatékos (gyengén látó), BTM-es tanulók

 

Iskolánkban a következő osztályok indítását tervezzük a 2022-2023-as tanévben:

A jelentkezések kódjai:

 • 0010 kód: 1+5 évfolyamos technikumi képzés, nyelvi előkészítő; gazdálkodás és menedzsment ágazat, angol első nyelv
 • 0020 kód: 5 évfolyamos okleveles technikumi képzés, gazdálkodás és menedzsment ágazat, angol vagy német nyelvi tagozattal, informatika kiemelt oktatása
 • 0030 kód: 5 évfolyamos okleveles technikumi képzés, közlekedés és szállítmányozás ágazat, angol vagy német nyelvi tagozattal, informatika kiemelt oktatása
 • 0040 kód: 5 évfolyamos technikumi képzés, közlekedés és szállítmányozás ágazat, angol vagy német nyelvi tagozattal

 

 

 

 

 

Iskolánk szakképzési célkitűzései

Nevelő-oktató munkánk arra irányul, hogy tanítványaink a különböző technikusi képesítések és az érettségi bizonyítvány megszerzésére birtokában megtalálhatják helyüket a munka világában, ill. a felsőfokú tanulmányok folytatására egyaránt sikeresen készülhessenek fel.

A technikumi képzés során 5 év után a tanuló egy érettségi bizonyítványt és egy technikusi szakmai végzettséget kap, az alábbi szakmákban:

 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző technikus,
 • Logisztikai technikus.

 

Az okleveles technikusi végzettség a felsőoktatási intézménnyel közösen kidolgozott szakmai program alapján folytatott, emelt szintű szakmai tudást biztosító képzést. Az okleveles technikus képzés keretében kiemelt óraszámban tanítjuk a digitális kultúra (informatika) ismereteit, ezen ismeretek beszámítható krediteket jelentenek a szakirányú egyetemi képzésben.

Az nyelvi előkészítő évfolyamon (9.Ny) a heti óraszámból 19 óra idegen nyelv, a fennmaradó időkeretben készségfejlesztés történik különböző tantárgyi keretek között, valamint egyes tantárgyakból a 9. évfolyamos tananyag megalapozása valósul meg. A 9. évfolyamtól a technikusi képzési program szerint a közismereti és szakmai tantárgyak felkészítenek egyrészt az érettségire, a technikusi szakképesítésre, valamint a felsőoktatási továbbtanulásra egyaránt.

Az 5 évfolyamos technikusi képzésben a szakmai tantárgyak mellett, egyes tantárgyakat (tervezetten a matematikai, idegen nyelv vagy digitális kultúra (informatika)) kiemelt óraszámban is oktatjuk.

Az iskolánkban folyó közismereti és szakmai oktatás lehetőséget nyújt az alapvető gazdasági elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségi és a technikusi vizsgára való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás megalapozására.

 

 

 

 

 

 

 

A 9. ÉVFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELI ELJÁRÁS SZAKASZAI

 1. Előkészítő szakasz

1.1 Nyílt napok (szülői tájékoztató)

Célja:

 • az iskola profiljának, arculatának bemutatása,
 • szólunk az érettségire való felkészítésről, és a megszerezhető szakképesítésekről,
 • a felvételi eljárásról, a felvételi esélyekről,
 • a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgára történő ingyenes előkészítőnkről, és az arra való jelentkezés módjáról és határidejéről.

Formája: 2022. október 11., 17., 26., november 17.; 30. minden nap 8,15 órai kezdettel tartott szülőknek szóló tájékoztató.

1.2 Nyílt napok (tanulói látogatás)

 1. október 11., 17., 26., november 17.; 30. napokon az érdeklődő nyolcadikosoknak és szüleiknek lehetőségük lesz az iskola szakmai életébe bekapcsolódni. Reggel az első tanítási órában igazgatói tájékoztatót tartunk, majd 3 tanítási óra meglátogatására nyílik lehetőség. A nyílt napokon előzetes regisztrációval lehet részt venni.

1.3 Középiskolai előkészítő foglalkozások

Célja:

 • a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgára történő felkészítés, matematika és magyar tantárgyból, valamint a szóbeli vizsgára történő felkészítés
 • a minél jobb 8. osztályos félévi eredmény kialakításának segítése,
 • tanulásmódszertani tréning,
 • az iskolánkban folyó nevelő-, oktató munka követelményeinek, módszereinek megismerése,
 • az iskolai diákönkormányzat működésének megismerése,
 • az iskola hagyományainak, a tanórán kívüli tevékenységek lehetőségeinek megismerése,
 • a különböző általános iskolából jelentkező tanulók megismerkedésének és megismerésének elősegítése.

A felvételi előkészítő csoportok beosztása a honlapon ill. az iskola kapuján kifüggesztésre kerül.

formája: 2022. október 19. és 2023. február 26. között ingyenes középiskolára előkészítő foglalkozásokat tartunk.

Jelentkezés módja:     a honlapon megtalálható űrlap kitöltésével.

A felvételi előkészítők napja: szerda délután 1530 -1715 között.

 1. A felvételi szakasz
 • az egységes írásbeli vizsga,
 • a szóbeli elbeszélgetés
 • az általános iskolai tanulmányi eredmény (az érettségi tantárgyak osztályzatai)
  6. és 7. év vége és 8. félév

alapján kerülhetnek be a felvételi rangsorokba azok a tanulók, akik jelentkezési lapjukon iskolánk kódját és valamelyik tagozatkódját (vagy többet) megjelölik.

2.1 Felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsga

Jelentkezési határidő:                                                         2022. december 2.

A központi felvételi vizsga időpontja:                            2023. január 21. 1000

Pótidőpont:                                                                            2023. január 31. 1400

Az eredmények megtekintésének és az értékelőlapok átvételének időpontja: 2023. január 30.

A pontszámítás módja:

 1. hozott pontszám maximum 75 pont (6. és7. osztály év vége és 8. osztály félév):
 • magyar nyelv és irodalom (átlaga)
 • matematika
 • történelem
 • tanult idegen nyelv
 • informatika

(jeles osztályzatok esetén tantárgyanként 5-5 pont)

 1. egységes írásbeli felvételi: maximum 100 pont (a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgán szerzett pontszám)
 2. szóbeli elbeszélgetésen elért pont maximum 25 pont (egységes szempontrendszer szerint általános műveltség mérése). A szóbeli vizsga tematikája a beiskolázás rendjének melléklete, melyet az iskola honlapján hozunk nyilvánosságra. A szóbeli vizsgára behívott tanulók névsorát az iskola honlapján tesszük közzé. Akik a felvételi lapjukon elektronikus levélcímet is megadnak, azokat emailben is értesítjük.

A szóbeli vizsga időpontja: 2023. március 2.

személyenkénti beosztást emailben és honlapon közzétett értesítésben osztunk meg

A szóbeli felvételi pontos időbeosztását az iskola honlapján tesszük közzé. Szakértői véleménnyel rendelkező jelentkezők esetén a szakértői vélemény alapján egyéni elbírálással az Igazgató dönt a tanuló pontszámításáról illetve a rá alkalmazott felvételi rendről. A szakértői véleményt és a szülői kérelmet a kért mentesítésről legkésőbb a december 2-i jelentkezéskor csatolni kell.

A rangsorolás az alábbi számítás alapján történik:

   hozott pontszám (max. 75 pont)

+ egységes írásbeli felvételi (max. 100 pont)

+ szóbeli felvételi (max 25 pont)

elérhető maximum 200 pont

A fenti módon számítottak alapján dönt az igazgató arról, hogy kik milyen felvételi sorszámmal kerülnek be a különböző tagozatokon az ideiglenes felvételi rangsorokba!

A rangsorokat 2023. március17-ig hozzuk nyilvánosságra.

2.2 felvételi rangsorok kialakítása

Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont által kiértékelt végleges rangsor alapján az igazgató 2023. április 28-ig megküldi a felvételről szóló határozatokat a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

A 9. évfolyamra felvett tanulók osztályba és nyelvi csoportba sorolása is a tanult idegen nyelvi felkészültségük alapján történik, ezért május folyamán nyelvi tesztet írnak, a tesztek eredménye és a jelentkezési lapon megjelölt első idegen nyelv alapján állítjuk össze a nyelvi csoportokat és az osztályokat.

 

2.3 beiratkozás

A felvételt nyert tanulók beiratkozása 2023. június 21-23. a honlapon közzétett időpontban.

Iskolánkról, eredményeinkről, képzési irányainkról mindig naprakész információkat olvashat a https://keletiszki.hu honlapunkon.

 

Budapest, 2022. október 4.

                                                                                                                 Vasné Botár Ágnes

 

 

 


Partnereink

 • Pénziránytű Alapítvány
 • Határtalanul logo
 • Erasmus+
 • Ökoiskola
SZC logo

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • BGSZC Keleti Károly Közgazdasági Technikum

   1106 Budapest, Gyakorló utca 21-23.

  • Telefon: +36-1-262-9222

   E-mail: titkarsag.keletiszg@gmail.com

   OM azonosító: 203061/009

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000579


  2023BGSZC Keleti Károly Közgazdasági Technikum