Beiskolázási információk 2021-2022-es tanévre

Kedves érdeklődő nyolcadikosok és szüleik!
2020. november 16-án hétfőn 17 órától online szülői fórumot, iskolabemutatót  tartunk. A következő linket a böngészőbe másolva csatlakozni tudnak az értekezlethez. Várjuk Önöket szerettel!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_YzZlMmQwNTQtMzZkNC00MzBmLWI5MzYtNzlkZWJlNDVjOTEz%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22336e4d72-a418-4d12-81c6-288efd9728bb%22%2C%22Oid%22%3A%2225d3d220-b8ca-4d76-a0ac-f3ebf2cfed6b%22%7D

A videóban bárki belekóstolhat a Keletis létbe, sétálhat a falak között és elképzelheti miért jó iskolánkat választani! Hívjuk, várjuk a nyolcadikosokat, tudjanak meg rólunk többet!

Kedves Érdeklődők! Az Önök pontos tájékoztatása és védelme érdekében a szülői fórumokat az elkövetkezőkben online formában fogjuk megtartani. A csatlakozás módjáról emailben fogjuk értesíteni a regisztrálókat. Kérjük a regisztrációt ezen az űrlapon tegyék meg.

Iskolánkban lehetőség van a központi felvételi dolgozat megírására. A csatolt jelentkezési lapot kitöltés után iskolánkba kell eljuttatni december 4-ig. Amennyiben a tanulónak valamilyen mentessége van (pl időhosszabbítás), akkor az ezt igazoló szakértői lap másolatát, valamint a szülő kérelmét a mentesség kérelméről csatolják a jelentkezési laphoz.

Ismerjék meg iskolánkat, és jelentkezzenek felvételi előkészítőnkre!

Tekintsék meg iskolánk bemutatóját.