Beiskolázás 2013-2014

A beiskolázás rendje

2014/2015. tanév

A középiskolai felvételi eljárás rendjét 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet és a 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet rögzíti, erre és Pedagógiai Programunkra alapozva alakítottuk ki a beiskolázás helyi rendjét, amelyet a következők szerint szabályozunk, és hozunk nyilvánosságra.

Érvényes Pedagógiai Programunk alapján az iskolánkban folyó képzés szerkezete jelenleg a következő:

 idegen-nyelvi előkészítő évfolyam

 közoktatási szakasz (9-12. (NYEK: 9Ny,9-12.) évfolyam)

 szakképzési szakasz (14. évfolyam)

Iskolánkban a következő osztályok indítását tervezzük:

A jelentkezések kódjai:

 01-es kód: 1+4 évfolyamos szakközépiskolai képzés, közgazdasági ágazat, angol első nyelv (nyelvi előkészítő)

 02-es kód: 4 évfolyamos szakközépiskolai képzés, közgazdasági ágazat, angol nyelv

 03-as kód: 4 évfolyamos szakközépiskolai képzés , kereskedelem-marketing ágazat, német nyelv

 04-es kód: 4 évfolyamos szakközépiskolai képzés, kereskedelem-marketing ágazat, angol nyelv

Iskolánk szakképzési célkitűzései

Célunk olyan szakmai alapozó képzés, hogy a tanulóknak esélyt nyújtsunk első szakmaként emeltszintű, államilag elismert képesítések érettségi utáni, egy év alatt történő megszerzésére.

A 9. – 12. évfolyamon oktatott szakmai tantárgyak például:

 Pénzügyi alapismeretek; Ügyviteli alapismeretek; Számviteli alapismeretek; Gazdasági és jogi ismeretek; Üzleti tevékenység tervezése; Marketing; Vezetési és szervezési alapismeretek

Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) az alapozó szakasz, az érettségi után a következő szakmákat teszi lehetővé iskolai nappali rendszerű keretek között a közgazdaság ágazatban úgy, hogy az emelt szintű szakképesítés megszerzése egy év alatt megvalósul:

 Pénzügyi-számviteli ügyintéző

 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

 Nonprofit menedzser

 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

 Vállalkozási bérügyintéző

Iskolánkban oktatott kereskedelem-marketing ill. ügyviteli ágazathoz tartozó szakképesítések:

 Logisztikai ügyintéző,

 Idegennyelvi ügyviteli titkár.

Az adott évben indítható szakképesítéseket a Fenntartó hagyja jóvá.

2

Az nyelvi előkészítő évfolyamon (9.Ny) a heti óraszámból 18 óra idegen nyelv, a fennmaradó időkeretben az általános iskolai tudás szintentartása, készségfejlesztés történik különböző tantárgyi keretek között, valamint egyes tantárgyakból a 9. évfolyamos tananyag megalapozása történik. A 9. évfolyamtól kezdődően a közismereti és szakmai tantárgyak felkészítenek egyrészt az érettségire, a szakképző évfolyamra, valamint a felsőoktatásra is. A 4 évfolyamos szakközépiskolai képzésben is a szakmai alapozó tantárgyak mellett, a kötelező érettségi tantárgyakat (matematikai, magyar nyelv és irodalom, történelem és idegen nyelv) kiemelt óraszámban (pl. idegen nyelv heti 5 óra) oktatjuk. Az iskolánkban folyó közismereti és szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt az alapvető gazdasági elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására. A 9. ÉVFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELI ELJÁRÁS SZAKASZAI 1. Előkészítő szakasz 1.1 Nyílt napok (szülői tájékoztató) Célja:

 az iskola profiljának, arculatának bemutatása,

 szólunk az érettségire való felkészítésről, és az utána szerezhető szakképesítésekről,

 a felvételi eljárásról, a felvételi esélyekről,

 a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgára történő ingyenes előkészítőnkről, és az arra való jelentkezés módjáról és határidejéről.

Formája: 2013. október 10.-én, november 19.-én és december 10-én minden nap 1700 órai kezdettel tartott tájékoztató. 1.2 Nyílt napok (tanulói látogatás) Célja: A nyolcadikos diákok betekintést nyerhessenek az iskolában folyó tanításba, a diákéletbe. Formája: 2013. október 15.-én és november 13.-án 830 és 1230 között tanítási órák látogathatók. Jelentkezés módja: a honlapról letöltött jelentkezési lap visszaküldése a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. Jelentkezési határidő: 2013. október 11. illetve november 8. 1.3 Középiskolai előkészítő foglalkozások 2013. november 5. és 2014. január 14. között ingyenes középiskolára előkészítő foglalkozásokat tartunk.

Jelentkezés módja: a honlapról letöltött jelentkezési lap visszaküldése a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. Jelentkezési határidő: 2013. november 4. Célja:

3

 a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgára történő felkészítés, matematika és magyar tantárgyból

 a minél jobb 8. osztályos félévi eredmény kialakításának segítése,

 tanulásmódszertani tréning,

 az iskolánkban folyó nevelő-, oktató munka követelményeinek, módszereinek megismerése,

 az iskolai diákönkormányzat működésének megismerése,

 az iskola hagyományainak, a tanórán kívüli tevékenységek lehetőségeinek megismerése,

 a különböző általános iskolából jelentkező tanulók megismerkedésének és megismerésének elősegítése.

A felvételi előkészítő csoportok beosztása a honlapon ill. az iskola kapuján kifüggesztésre kerül. A felvételi előkészítők tervezett napja: keddenként délután 15 -1645 között. 2. A felvételi szakasz Felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsga, a szóbeli vizsga és az általános iskolai tanulmányi eredmény (az érettségi tantárgyak osztályzatai) 6. és 7. év vége és 8. félév alapján kerülhetnek be a felvételi rangsorokba azok a tanulók, akik jelentkezési lapjukat iskolánkhoz 2014. február 15 -ig megküldik. 2.1 Felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsga Jelentkezési határidő: 2013. december 10. A központi felvételi vizsga időpontja: 2014. január 18. 1000 Pótidőpont: 2014. január 23. 1400 Az eredmények megtekintésének és az értékelőlapok átvételének időpontja: 2014. február 4. (kedd) 800-1600. A számítás módja: 1. hozott pontszám maximum 75 pont (6. és7. osztály év vége és 8. osztály félév):

 magyar nyelv és irodalom (átlaga)

 matematika

 történelem

 tanult idegennyelv

 természettudományos tantárgy ( kémia, fizika, biológia, földrajz) (a legkedvezőbb)

(jeles osztályzatok esetén tantárgyanként 5-5 pont) 2. egységes írásbeli felvételi: maximum 100 pont (a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgán szerzett pontszám) 3. szóbeli vizsgán elért pont maximum 25 pont (egységes szempontrendszer szerint általános műveltség mérése). A szóbeli vizsga tematikája a beiskolázás rendjének melléklete, melyet az iskola honlapján hozunk nyilvánosságra. A szóbeli vizsgára behívott tanulók névsorát az iskola honlapján tesszük közzé. A szóbeli vizsga időpontja: február 18-21 között. Szakértői véleménnyel rendelkező jelentkezők esetén a szakértői vélemény alapján egyéni elbírálással az Igazgató dönt a tanuló pontszámításáról illetve a rá alkalmazott felvételi rendről. A szakértői véleményt legkésőbb a december 10-i jelentkezéskor csatolni kell.

4

A rangsorolás az alábbi számítás alapján történik: hozott pontszám (max. 75 pont) + egységes írásbeli felvételi (max. 100 pont) + szóbeli felvételi (max 25 pont) = elérhető maximum 200 pont A fenti módon számítottak alapján dönt az igazgató arról, hogy kik milyen felvételi sorszámmal kerülnek be a különböző tagozatokon az ideiglenes felvételi rangsorokba! A rangsorokat az érdeklődők 2014. március 5-én 800 és 1600 között tekinthetik meg iskolánkban. 2.2 felvételi rangsorok kialakítása Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont által kiértékelt végleges rangsor alapján az igazgató 2014. április 25-ig megküldi a felvételről szóló határozatokat a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. A négy évfolyamos 9. évfolyamra felvett tanulók osztályba sorolása is a tanult idegen nyelvi felkészültségük alapján történik, ezért a felvételt követően a felvettek nyelvi tesztet írnak – ennek időpontját a felvételi határozattal együtt küldjük ki -, a tesztek eredménye és a jelentkezési lapon megjelölt első idegen nyelv alapján állítjuk össze a nyelvi csoportokat és az osztályokat. 2.3 beiratkozás A felvételt nyert tanulók beiratkozása 2014. június 27. (péntek) a honlapon közzétett időpontban.

Iskolánkról, eredményeinkről, képzési irányainkról mindig naprakész információkat olvashat a www.keletiszki.hu honlapunkon. Budapest, 2013. október 15. Vasné Botár Ágnes igazgató