Iskola története

Iskolánk története

 

Iskolánk az 1987-es esztendőben kezdte meg működését, az ezredforduló igényeit is kielégítő - 16 osztály működtetésére tervezett - korszerű épületben.

Az alapító okirat az akkori közgazdasági szakmacsoporthoz tartozó:

 • ipari számviteli gazdálkodási
 • külkereskedelmi ügyintézői
 • igazgatási ügyviteli
 • idegen nyelvi gépíró-levelező

ágazati képzés indítását rögzítette.

Az iskolaszerkezet csakúgy, mint a szakképzési profil felmenő rendszerben épült ki.

  1987  2011
Az osztályok száma  6 21
Tanulólétszám 160 618
Osztálylétszám 40-44 25-30

Az induló tantestület 80 %-ban pályájukat iskolánkban megkezdő kollégákból állt. Az iskolaépítés és működtetés gyakorlati feladatainak ellátása kezdettől fogva azt a többletkövetelményt állította tantestületünk elé, hogy keressük azokat a lehetőségeket, módszereket, amelyekkel a változó társadalmi igényekhez alkalmazkodva, helyi tradíciókat teremthetünk. sokirányú helyi fejlesztés eredményeként iskolánk - rövid idő alatt - a középfokú közgazdasági képesítést nyújtó fővárosi intézmények élvonalába került. Az iskolaszerkezetre jellemző mai arculat 1993-tól kezdődően stabilizálódott.

1987/88-as tanévben a legeredményesebb közgazdasági szakközépiskolák működésének   megismerése során azt tapasztaltuk, hogy az 1978-as, 1983-as központi tanterveket többségük keretként alkalmazta. Az óratervek és a tananyagfejlesztés  megismert változatai alapján  a központi tantervek helyi adaptációjára és a tananyagtartalmak korszerűsítésére vállalkoztunk.

1989/90-ben ismerkedik meg a testület egy új oktatási törvény, új iskolaszerkezet kialakítása, új tartalmi szabályozás (NAT) bevezetésének előkészületi munkáival. Művelődési Minisztérium Közoktatásfejlesztési Alapja támogatásával 1990/91.  tanévtől kezdődően 1 osztályban 4 éves kísérleti képzést folytattunk a külkereskedelmi ügyintézői ágazaton. A kísérlet a képzés tartalmának és szerkezetének átalakítását célozta a hagyományos képzési időn belül.

Szerkezetileg:

2 éves, a műveltség „nemzeti törzsanyagára” épített általánosan művelő oktatási szakaszt,

2 éves, a munkakörök betöltéséhez szükséges tipikus ismereteket nyújtó, általános szakmai jártasságokat és készségeket kifejlesztő szakképzési szakaszt valósítottunk meg.

A kísérletünk szerkezetében a később világbanki modellként ismertté váló korszerűsítési törekvésekkel azonos. (Jóllehet a helyi fejlesztés 2 évvel megelőzte a világbanki típusú tartalmi, szerkezeti korszerűsítés munkálatait.)

1991/92. tanévtől az iskola valamennyi ágazatán tartalmi fejlesztést valósítottunk meg. számviteli ágazaton banki, pénzügyi és vállalkozói szakirányt indítottunk.

1993/94. tanévtől a hagyományos igazgatási ügyintézői és idegen nyelvi gépíró-levelező ágazat helyett új profilú menedzser-titkári képzést indítottunk, és a külkereskedelmi ügyintézői ágazatot külkereskedelmi vállalkozási ügyintézői ágazattal váltottuk fel.

A tervezett 2+2+1 szerkezetátalakítást nem terjesztettük ki az iskola egészére.

1994/95. tanévtõl kezdõdõen azonban megkezdtük az érettségi képesítővizsgával rendelkezõ tanulóink speciális szakmai kísérleti képzését. E képzés célja, hogy lehetõséget adjon - a felsõoktatásból, a munkaerõpiacról, vagy más helyen történõ továbbtanulásból kirekedt tanulóinknak - új OKJ szerinti felsõfokú szakképesítés megszerzésére.

Oktatott szakmák:

 • Mérlegképes könyvelő
 • Külkereskedelmi üzletkötő

Ez az átképzési forma keresetté vált a más közgazdasági szakközépiskolában végzettek számára is. Tárgyi- és személyi feltételeink alapján azonban csak a nálunk végzett tanulók számára szerveztük meg.

1998/99. tanévtől megkezdődött -a Közoktatási Törvény előírásainak megfelelően- az    iskola képzési szerkezetének átalakítása. Az iskolában folyó képzés szerkezete a következőképpen alakult:

1. Közoktatási szakasz  - 9. 10. 11. 12. évfolyam

2. Szakképzési szakasz - 14.  évfolyam

A közoktatási szakasz 9-10. évfolyamán egységes alapozó képzés folyik. 11-12. évfolyamon a kötelező és a választható tantárgyak köre együttesen szolgálja az érettségire, az első szakma választására és a felsőfokú tanulmányokra való felkészítést. Minden tanulónak 4 képzési irányt tettünk választhatóvá a 10. évfolyam befejezését követően:

 • mérlegképes könyvelő vállalkozási szakirány
 • külkereskedelmi üzletkötői szakirány
 • ügyintéző titkár szakirány
 • gimnázium

14. évfolyamon - az érettségi vizsgát követően - szakképzést folytatunk, ahol első szakmaként, 1 év alatt felsőfokú szakmai képesítést szerezhettek diákjaink:

 • mérlegképes könyvelő (vállalkozási szak)
 • külkereskedelmi üzletkötő
 • ügyintéző titkár I.

2002/2003. az Országos Képzési Jegyzék Változása miatt megszűnt a mérlegképes könyvelő szakirány, helyette gazdasági informatikus szakmát választhattak diákjaink. Az újonnan indult gazdasági informatikus és a külkereskedelmi üzletkötő szakmában az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek Országos Döntőjében iskolánk tanulói 1. helyezést értek el.

2003/2004. a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemmel kötött együttműködési szerződés alapján –az eddigi szakmáink megtartása mellett- bevezettük a 2 éves, akkreditált felsőfokú  gazdálkodási menedzser-asszisztens képzést.

2004/2005. tanévre tantestületünk különös izgalommal készült, hiszen először indítjuk el a nyelvi előkészítő évfolyamot, és ebben az évben tesznek először kétszintű érettségi vizsgát diákjaink.

2005/2006. a piaci igényekhez igazodva új szakmát választhatnak a diákjaink a 14. évfolyamon. A nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser szakma, már az első évben nagy sikert aratott.

A szakképző évfolyamon az alábbi emeltszintű szakképesítéseket szerezhették meg tanulóink: 

 • külkereskedelmi üzletkötő
 • ügyintéző titkár I.
 • nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser
 • gazdasági informatikus I.

Tanítványaink évről-évre a felsőfokú tanulmányok folytatására éppoly sikeresen készülhetnek fel, mint a különböző emeltszintű szakmai képesítések megszerzésére.

 

2008. július 2-ától viseljük büszkén a hazai statisztika alapító atyja, Keleti Károly nevét.

Tanulólétszámunk a 2011/2012-es tanévben több mint 600 fő, diákjaink a 9-12. (nyelvi előkészítő évfolyamon 13.) szakmai orientációs és szakmacsoportos alapozó képzésben vesznek részt. Ezen kívül érettségi utáni OKJ-s képzést folytatunk, jelenleg Logisztikai ügyintéző szakmában, átlagosan 32 fős osztálylétszámmal.

A fővárosi szakképzési szerkezet átalakítás (a szakképzés Térségi Integrált szakképző Központokba, TISZK-ekbe szervezése) ellenére az iskolánk által kialakított képzési szerkezet továbbra is egyedülálló, mert minden szakmacsoportban (közgazdasági, informatika, ügyvitel, valamint kereskedelem – marketing és üzleti adminisztráció szakmacsoportra), a szakmai orientációs és alapozó tantárgyak tartalmának és óraszámainak beszámítása lehetővé teszi a nálunk oktatott emelt szintű szakképesítés megszerzésének 2 évről 1 évre rövidítését.

Az oktatott gazdasági szakmák követelményeivel és a munkaerő-piaci elvárásokkal összhangban, az összes szakirányban a Pedagógiai Programunk része továbbra is a pénzügyi és értékpapír-piaci ismeretek oktatása. Intézményünk jellegéből adódóan is nagy hangsúlyt helyezünk a pénzügyi kultúra fejlesztésére, a korszerű ismeretek átadására. Negyedik éve a nyelvi előkészítő évfolyamon Pénzügyi kultúra tantárgyat is oktatunk korszerű, Interneten elérhető digitális tananyagtartalmat is felhasználva.

Iskolánk a 2009/2010 tanévben elnyerte a Pénziránytű iskola kitüntető címet is. A Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére 2008-ban létrejött Tudatos Pénzügyekért Alapítvány és az Oktatási és Kulturális Minisztérium az idén először hirdette meg a "Pénziránytű iskola" hálózati tagságot és címet. A cím magas szintű elismerést jelent azon iskolák számára, amelyek iskolafejlesztési, pedagógiai munkájuk keretében kiemelkedően magas színvonalon és példamutató módon képviselik a gazdasági nevelés, valamint a pénzügyi ismeretterjesztés értékeit.

Tanulóink rendszeresen vesznek részt szép sikerrel pénzügyi – gazdasági versenyeken, többek között az országos és fővárosi tanulmányi és egyéb szakmai versenyeken pl. a Brókerképző Alapítvány Tőzsdejátékán.

A Junior Achievement Magyarország Alapítvánnyal a „Gazdasági oktatóprogram bevezetése” pályázati program révén kerültünk kapcsolatba 2008-ban. Számos területen gyümölcsöző együttműködés alakult ki a szervezettel. Büszkék vagyunk arra, hogy az Alapítvánnyal való együttműködés eddigi leglátványosabb eredménye, hogy 2010-ben az iskolában működő diákvállalkozás, (Sweet NyRt.) nyerte el 2010. decemberében az év magyarországi diákvállalkozása címet a diákvállalkozások karácsonyi vásárán. A csapat sikerrel képviselte a Fővárost és iskolánkat egyaránt a Belgrádban rendezett diákvállalkozások nemzetközi vásárán és a szegedi országos „hídi vásáron.