DSE

PREMIER Diáksport Egyesület

Diáksport egyesületünk 1993 óta működik az iskolában. Azóta önálló jogi személyként gazdálkodva folytatjuk tevékenységünket.

Az egyesületet 3 főből álló vezetőség irányítja. Három testnevelő tanár, akik sportcsoport vezetőként végzik munkájukat. Évente két alkalommal (küldött) közgyűlést tartunk. A tanév elején beszámolunk az előző tanév eredményeiről, meghatározzuk az új tanév legfontosabb célkitűzéseit, a sportcsoportok várható alakulását, előkészítjük az új tanévre vonatkozó verseny- és eseménynaptárunkat. A második félévben elfogadjuk az előző naptári évről szóló gazdasági beszámolót.

Egyesületünk taglétszáma évente módosul. 200-300 fő közötti tagságunk évi egyszeri tagdíja 1500Ft/tanév, melyet október 31-ig lehet osztályonként befizetni az egyesület pénztárába.

Sajnos az egyéb bevételi forrásaink megszűntek. A tagdíjon kívül egyedüli forrásnak számít a szülők, hozzátartozók, barátok, ismerősök adójának 1 % - a. Ez azonban olyan szerény összeg, amelyből új eszközök beszerzésére nem futja. Ezért kérjük, hogy támogassa iskolánk diáksport egyesületét.

Az egyesület neve: PREMIER Diáksport Egyesület

Adószáma:             18042948 – 1 – 42

Bankszámlaszáma: 11719001 – 20351896 (OTP)

A 2019. évi elszámolásunkat az alábbi linken tekinthetik meg.

 

Remecz Zoltán

DSE elnök