Diákélet

Diákönkormányzat tegnap és ma

Iskolánk fennállása óta él és működik, és a legtöbb területen meghatározó a diákmozgalom. A tanulók kezdetben elsősorban a tanítási időn kívüli tevékenység szervezésében, az iskolai hagyományok megteremtésében, a diákkörök kialakításában vettek részt. A Diákönkormányzat jelenlegi szervezeti formájában 1994-ben alakult meg. Az akkori Diákközgyűlésen elfogadott Szervezeti és Működési Rend mai napig meghatározza tevékenységünket.Felépítésében és tartalmában az iskolai elvárásokhoz, a már kialakult hagyományokhoz igazodtunk. Működésünket alapvetően az határozza meg, hogy az osztályközösségeket tekintjük a legfontosabb szervezeti egységnek. Éppen ezért az osztályokból delegált Diákparlament tulajdonképpen az éves - az iskola összes diákját magába foglaló - Diákközgyűlés után az iskolai Diákönkormányzat legfontosabb fóruma. A Diákönkormányzat vezető testülete, a GYÖK (Gyakorlós Önkormányzat) látja el az operatív és képviseleti feladatokat. A GYÖK 7-11 tagból áll, akiket a Diákközgyűlés közvetlenül választ meg.A Diákönkormányzat feladata, hogy tegye lehetővé, hogy a tanulók közvetlenül élhessenek véleményezési és javaslat tételi jogaikkal, megfelelő tájékoztatást kapjanak az őket érintő jogszabályokról, rendelkezésekről, határozatokról és eseményekről. Ennek érdekében a Diákönkormányzat évente egyszer vitafórumot biztosít az iskola összes tanulója számára, amin részt vesz az iskola vezetése, tantestülete is. Ezek a fórumok évről-évre hatékonyabban, szervezettebben működnek.A legnagyobb fejlődés a Diákparlament működésében volt. Ma már hatékonyan irányítja és felügyeli a Diákönkormányzat tevékenységét, alapvető szerepet vállal az osztályközösségek kialakításában, az iskolai hagyományok ápolásában és építésében, nagymértékben segíti az első évfolyam beilleszkedését. Ma már nagy hangsúlyt fektet tevékenysége során arra, hogy a diákok egyre jobban megismerjék jogaikat és kötelezettségeiket. Segíteni próbálja a tantestületet a tanulmányi rend és fegyelem erősítésében. Ennek érdekében szoros kapcsolatot alakított ki az Osztályfőnöki Munkaközösséggel.A GYÖK-nek most már évek óta azok a diákok a tagjai, akik a diákság egésze előtt tekintélynek örvendenek, megválasztásuk a tanulók akaratát fejezi ki. Ők képviselik a diákokat az iskola nevelőtestülete és vezetése előtt, a fegyelmi bizottságokban, külső fórumokon. Hatékonyan koordinálják az osztályok és az évfolyamok munkáját, kiemelkedő szerepet vállalnak a szabadidős tevékenység szervezésében.A fent leírtak is tükrözik milyen hosszú utat tett meg a diákmozgalom az indulástól napjainkig. Büszkék vagyunk arra, hogy az általunk kezdeményezett programok többsége hagyománnyá vált az iskolánkban.