Beiskolázás rendje 20/21-as tanév

Beiskolázás 2020-2021

 

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZC

Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma

Iskola OM azonosítója

203061

Telephely kódja

009

Iskola címe

1106, Budapest, Gyakorló utca 21-23

Telefonszáma

06-1-2629222

E-mail címe

titkarsag.keletiszg(kukac)gmail.com

Honlap

www.keletiszki.hu

Nyitott napok ideje

 

Pályaválasztási szülői értekezlet időpontja

2019. október 1. ; 9.; 21.; november 12.; 20.

 

2019. október 9.; 21.; november 12.

Felvételi vizsga információk

Általános iskolai 6. 7. évvégi és 8. félévi eredmények + központi felvételi eredménye + szóbeli felvételi elbeszélgetés

Milyen tanulási, egészségügyi problémával fogad jelentkezőket?

egyéb pszichés fejlődés zavarai, hallási fogyatékos (nagyothalló), látási fogyatékos (gyengén látó), BTM-es tanulók


A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 32. § (4) bekezdése szerint kialakított felvételi eljárásrend.

Érvényes Pedagógiai Programunk alapján az iskolánkban folyó képzés szerkezete jelenleg a következő:

Ø  idegen-nyelvi előkészítő évfolyam

Ø  közoktatási szakasz (9-12. (NYEK: 9Ny, 9-12.) évfolyam)

Ø  szakképzési szakasz (13.,14. évfolyam)

Iskolánkban  a következő osztályok indítását tervezzük a 2020-2021-es tanévben:

A jelentkezések kódjai:

 • 0057 kód: 1+5 évfolyamos szakgimnáziumi képzés, nyelvi előkészítő; közgazdaság ágazat, angol első nyelv
 • 0058 kód: 5 évfolyamos szakgimnáziumi képzés, közgazdaság ágazat, angol vagy német nyelvi tagozattal
 • 0059 kód: 5 évfolyamos szakgimnáziumi i képzés, közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat, angol vagy német nyelvi tagozattal

 

Iskolánk szakképzési célkitűzései

Célunk olyan szakmai alapozó képzés, hogy a tanulóknak esélyt nyújtsunk első vagy második szakmaként emeltszintű, államilag elismert képesítések érettségi utáni, egy év alatt történő megszerzésére.

A szakgimnáziumi képzés során 4 év után a tanuló egy érettségi bizonyítványt és benne egy munkakör betöltésére jogosító szakmai végzettséget kap. A következő 1 évben az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) alapján a következő szakmákat teszi lehetővé iskolai nappali rendszerű keretek között a közgazdaság ágazatban vagy a közlekedési ágazatban úgy, hogy az emelt szintű szakképesítés megszerzése egy év alatt megvalósul:

 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző
 • Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
 • Nonprofit menedzser
 • Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
 • Vállalkozási bérügyintéző
 • Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző,
 • Üzleti szolgáltatási munkatárs

Az adott évben indítható szakképesítéseket a Fenntartó hagyja jóvá.

Az nyelvi előkészítő évfolyamon (9.Ny) a heti óraszámból 18 óra idegen nyelv, a fennmaradó időkeretben az általános iskolai tudás szinten tartása, készségfejlesztés történik különböző tantárgyi keretek között, valamint egyes tantárgyakból a 9. évfolyamos tananyag megalapozása zajlik. A 9. évfolyamtól kezdődően a közismereti és szakmai tantárgyak felkészítenek egyrészt az érettségire, a szakképző évfolyamra, valamint a felsőoktatásra is.

Az 5 évfolyamos szakgimnáziumi képzésben is a szakmai alapozó tantárgyak mellett, a kötelező érettségi tantárgyakat (matematikai, magyar nyelv és irodalom, történelem és idegen nyelv) kiemelt óraszámban oktatjuk.

Az iskolánkban folyó közismereti és szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt az alapvető gazdasági elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására.


 

A 9. ÉVFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELI ELJÁRÁS SZAKASZAI

1. Előkészítő szakasz

1.1 Nyílt napok (szülői tájékoztató)

Célja:

·  az iskola profiljának, arculatának bemutatása,

·  szólunk az érettségire való felkészítésről, és a megszerezhető szakképesítésekről,

·  a felvételi eljárásról, a felvételi esélyekről,

·  a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgára történő ingyenes előkészítőnkről, és az arra való jelentkezés módjáról és határidejéről.

Formája: 2019. október 9.; 21.; november 12. minden nap 1700 órai kezdettel tartott szülőknek szóló tájékoztató.

1.2 Nyílt napok (tanulói látogatás)

Célja:

A nyolcadikos diákok betekintést nyerhessenek az iskolában folyó tanításba, a diákéletbe.

Formája:

2019. október 1. ; 9.; 21.; november 12.; 20. napokon 800 és 1130 között tanítási órák látogathatók.

Jelentkezés módja:     a honlapról letöltött jelentkezési lap visszaküldése az iskolatitkar.keletiszg(kukac)gmail.com  e-mail címre.

1.3 Középiskolai előkészítő foglalkozások

Célja:

·     a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgára történő felkészítés, matematika és magyar tantárgyból, valamint a szóbeli vizsgára történő felkészítés

·     a minél jobb 8. osztályos félévi eredmény kialakításának segítése,

·     tanulásmódszertani tréning,

·     az iskolánkban folyó nevelő-, oktató munka követelményeinek, módszereinek megismerése,

·     az iskolai diákönkormányzat működésének megismerése,

·     az iskola hagyományainak, a tanórán kívüli tevékenységek lehetőségeinek megismerése,

·     a különböző általános iskolából jelentkező tanulók megismerkedésének és megismerésének elősegítése.

A felvételi előkészítő csoportok beosztása a honlapon ill. az iskola kapuján kifüggesztésre kerül.

formája: 2019. október 2. és 2020. február 26. között ingyenes középiskolára előkészítő foglalkozásokat tartunk.

Jelentkezés módja:     a honlapról letöltött jelentkezési lap visszaküldése az iskolatitkar.keletiszg(kukac)gmail.com  e-mail címre.

A felvételi előkészítők napja: szerda délután 1530 -1715 között.

2.  A felvételi szakasz

 • az egységes írásbeli vizsga,
 • a szóbeli elbeszélgetés
 • az általános iskolai tanulmányi eredmény (az érettségi tantárgyak osztályzatai)
  6. és 7. év vége és 8. félév

alapján kerülhetnek be a felvételi rangsorokba azok a tanulók, akik jelentkezési lapjukon  iskolánk kódját és valamelyik tagozatkódját(vagy többet) megjelölik.

2.1 Felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsga

Jelentkezési határidő:                                           2019. december 6.

A központi felvételi vizsga időpontja:               2020. január 18. 1000

Pótidőpont:                                                             2019. január 23 . 1400

Az eredmények megtekintésének és az értékelőlapok átvételének időpontja: 2020. január 27.

A pontszámítás módja:

1. hozott pontszám maximum 75 pont (6. és7. osztály év vége és 8. osztály félév):

·       magyar nyelv és irodalom (átlaga)

·       matematika

·       történelem

·       tanult idegen nyelv

·       természettudományos tantárgy (kémia, fizika, biológia, földrajz) (a legkedvezőbb)

(jeles osztályzatok esetén tantárgyanként 5-5 pont)

2. egységes írásbeli felvételi: maximum 100 pont (a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgán szerzett pontszám)

3. szóbeli elbeszélgetésen elért pont maximum 25 pont (egységes szempontrendszer szerint általános műveltség mérése). A szóbeli vizsga tematikája a beiskolázás rendjének melléklete, melyet az iskola honlapján hozunk nyilvánosságra. A szóbeli vizsgára behívott tanulók névsorát az iskola honlapján tesszük közzé. Akik a felvételi lapjukon elektronikus levélcímet is megadnak, azokat emailben is értesítjük.

A szóbeli vizsga időpontja: 2020. március 2. (a konkrét időpontról a honlapon teszünk közzé hirdetményt)

A szóbeli felvételi pontos időbeosztását az iskola honlapján tesszük közzé. Szakértői véleménnyel rendelkező jelentkezők esetén a szakértői vélemény alapján egyéni elbírálással az Igazgató dönt a tanuló pontszámításáról illetve a rá alkalmazott felvételi rendről. A szakértői véleményt és a szülői kérelmet a kért mentesítésről legkésőbb a december 6-i jelentkezéskor csatolni kell.

A rangsorolás az alábbi számítás alapján történik:

   hozott pontszám (max. 75 pont)

+ egységes írásbeli felvételi (max. 100 pont)

+ szóbeli felvételi  (max 25 pont)

elérhető maximum 200 pont

A fenti módon számítottak alapján dönt az igazgató arról, hogy kik milyen felvételi sorszámmal kerülnek be a különböző tagozatokon az ideiglenes felvételi rangsorokba!

A rangsorokat 2020. március16-ig hozzuk nyilvánosságra.

2.2 felvételi rangsorok kialakítása

Az Oktatási Hivatal által kiértékelt végleges rangsor alapján az igazgató 2020. április 30-ig megküldi a felvételről szóló határozatokat a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

A négy évfolyamos 9. évfolyamra felvett tanulók osztályba és nyelvi csoportba sorolása is a tanult idegen nyelvi felkészültségük alapján történik, ezért május folyamán nyelvi tesztet írnak, a tesztek eredménye és a jelentkezési lapon megjelölt első idegen nyelv alapján állítjuk össze a nyelvi csoportokat és az osztályokat.

 

2.3 beiratkozás

A felvételt nyert tanulók beiratkozása 2020. június 22. a honlapon közzétett időpontban.

Iskolánkról, eredményeinkről, képzési irányainkról mindig naprakész információkat olvashat a www.keletiszki.hu honlapunkon.

 

Budapest, 2019. szeptember 30.

                                                                                                 Vasné Botár Ágnes