Beiskolázás rendje 22/23-es tanév

Iskolánk bemutatója.

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZC

Keleti Károly Közgazdasági Technikum

Iskola OM azonosítója

203061/009

 

 

Iskola címe

1106, Budapest, Gyakorló utca 21-23

Telefonszáma

06-1-2629222

E-mail címe

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap

www.keletiszki.hu

 

Pályaválasztási szülői értekezlet időpontja

2021. október 6., 14., 19., november 10., 16.

Felvételi vizsga információk

Általános iskolai 6. 7. évvégi és 8. félévi eredmények + központi felvételi eredménye + szóbeli felvételi elbeszélgetés

Milyen tanulási, egészségügyi problémával fogad jelentkezőket?

egyéb pszichés fejlődés zavarai, hallási fogyatékos (nagyothalló), látási fogyatékos (gyengén látó), BTM-es tanulók

 

Iskolánkban a következő osztályok indítását tervezzük a 2022-2023-es tanévben:

A jelentkezések kódjai:

 • 0010 kód: 1+5 évfolyamos technikumi képzés, nyelvi előkészítő; gazdálkodás és menedzsment ágazat, angol első nyelv
 • 0020 kód: 5 évfolyamos technikumi képzés, gazdálkodás és menedzsment ágazat, angol vagy német nyelvi tagozattal
 • 0030 kód: 5 évfolyamos technikumi képzés, közlekedés és szállítmányozás ágazat, angol vagy német nyelvi tagozattal

Iskolánk szakképzési célkitűzései

Nevelő-oktató munkánk arra irányul, hogy tanítványaink a különböző technikusi képesítések és az érettségi bizonyítvány megszerzésére birtokában megtalálhatják helyüket a munka világában, ill. a felsőfokú tanulmányok folytatására egyaránt sikeresen készülhessenek fel.

A technikumi képzés során 5 év után a tanuló egy érettségi bizonyítványt és egy technikusi szakmai végzettséget kap, az alábbi szakmákban:

 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző technikus,
 • Logisztikai technikus.

Az nyelvi előkészítő évfolyamon (9.Ny) a heti óraszámból 19 óra idegen nyelv, a fennmaradó időkeretben készségfejlesztés történik különböző tantárgyi keretek között, valamint egyes tantárgyakból a 9. évfolyamos tananyag megalapozása valósul meg. A 9. évfolyamtól a technikusi képzési program szerint a közismereti és szakmai tantárgyak felkészítenek egyrészt az érettségire, a technikusi szakképesítésre, valamint a felsőoktatási továbbtanulásra egyaránt.

Az 5 évfolyamos technikusi képzésben a szakmai tantárgyak mellett, a kötelező és választható érettségi tantárgyakat a tanulók választása alapján (matematikai, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv vagy informatika) kiemelt óraszámban is oktatjuk.

Az iskolánkban folyó közismereti és szakmai oktatás lehetőséget nyújt az alapvető gazdasági elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségi és a technikusi vizsgára való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás megalapozására.

 

A 9. ÉVFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELI ELJÁRÁS SZAKASZAI

1. Előkészítő szakasz

1.1 Nyílt napok (szülői tájékoztató)

Célja:

 • az iskola profiljának, arculatának bemutatása,
 • szólunk az érettségire való felkészítésről, és a megszerezhető szakképesítésekről,
 • a felvételi eljárásról, a felvételi esélyekről,
 • a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgára történő ingyenes előkészítőnkről, és az arra való jelentkezés módjáról és határidejéről.

Formája: 2021. október 6., 14., 19., november 16. minden nap 1700 órai kezdettel tartott szülőknek szóló tájékoztató. (jelenléti) és november 10-én 18 órakor online formában

1.2 Nyílt napok (tanulói látogatás)

2021. október 6., 14., 19., november 10., 16. napokon az érdeklődő nyolcadikosoknak és szüleiknek lehetőségük lesz az iskola szakmai életébe bekapcsolódni. Reggel az első tanítási órában igazgatói tájékoztatót tartunk, majd 3 tanítási óra meglátogatására nyílik lehetőség. A nyílt napokon előzetes regisztrációval lehet részt venni.

1.3 Középiskolai előkészítő foglalkozások

Célja:

 • a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgára történő felkészítés, matematika és magyar tantárgyból, valamint a szóbeli vizsgára történő felkészítés
 • a minél jobb 8. osztályos félévi eredmény kialakításának segítése,
 • tanulásmódszertani tréning,
 • az iskolánkban folyó nevelő-, oktató munka követelményeinek, módszereinek megismerése,
 • az iskolai diákönkormányzat működésének megismerése,
 • az iskola hagyományainak, a tanórán kívüli tevékenységek lehetőségeinek megismerése,
 • a különböző általános iskolából jelentkező tanulók megismerkedésének és megismerésének elősegítése.

A felvételi előkészítő csoportok beosztása a honlapon ill. az iskola kapuján kifüggesztésre kerül.

formája: 2021. október 13. és 2021. február 26. között ingyenes középiskolára előkészítő foglalkozásokat tartunk (jelenléti vagy online).

Jelentkezés módja:     a honlapon megtalálható űrlap kitöltésével.

A felvételi előkészítők napja: szerda délután 1530 -1715 között.

2.  A felvételi szakasz

 • az egységes írásbeli vizsga,
 • a szóbeli elbeszélgetés
 • az általános iskolai tanulmányi eredmény (az érettségi tantárgyak osztályzatai)
  6. és 7. év vége és 8. félév

alapján kerülhetnek be a felvételi rangsorokba azok a tanulók, akik jelentkezési lapjukon  iskolánk kódját és valamelyik tagozatkódját(vagy többet) megjelölik.

2.1 Felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsga

Jelentkezési határidő:                                                         2021. december 3.

A központi felvételi vizsga időpontja:                           2022. január 22. 1000

Pótidőpont:                                                                            2022. január 27. 1400

Az eredmények megtekintésének és az értékelőlapok átvételének időpontja: 2022. január 31.

A pontszámítás módja:

1. hozott pontszám maximum 75 pont (6. és7. osztály év vége és 8. osztály félév):

 • magyar nyelv és irodalom (átlaga)
 • matematika
 • történelem
 • tanult idegen nyelv
 • informatika

(jeles osztályzatok esetén tantárgyanként 5-5 pont)

2. egységes írásbeli felvételi: maximum 100 pont (a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgán szerzett pontszám)

3. szóbeli elbeszélgetésen elért pont maximum 25 pont (egységes szempontrendszer szerint általános műveltség mérése). A szóbeli vizsga tematikája a beiskolázás rendjének melléklete, melyet az iskola honlapján hozunk nyilvánosságra. A szóbeli vizsgára behívott tanulók névsorát az iskola honlapján tesszük közzé. Akik a felvételi lapjukon elektronikus levélcímet is megadnak, azokat emailben is értesítjük.

A szóbeli vizsga időpontja: 2022. március 2.

(a konkrét időpontról a honlapon teszünk közzé hirdetményt)

A szóbeli felvételi pontos időbeosztását az iskola honlapján tesszük közzé. Szakértői véleménnyel rendelkező jelentkezők esetén a szakértői vélemény alapján egyéni elbírálással az Igazgató dönt a tanuló pontszámításáról illetve a rá alkalmazott felvételi rendről. A szakértői véleményt és a szülői kérelmet a kért mentesítésről legkésőbb a december 3-i jelentkezéskor csatolni kell.

A rangsorolás az alábbi számítás alapján történik:

   hozott pontszám (max. 75 pont)

+ egységes írásbeli felvételi (max. 100 pont)

+ szóbeli felvételi (max 25 pont)

elérhető maximum 200 pont

A fenti módon számítottak alapján dönt az igazgató arról, hogy kik milyen felvételi sorszámmal kerülnek be a különböző tagozatokon az ideiglenes felvételi rangsorokba!

A rangsorokat 2022. március15-ig hozzuk nyilvánosságra.

2.2 felvételi rangsorok kialakítása

Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont által kiértékelt végleges rangsor alapján az igazgató 2022. április 30-ig megküldi a felvételről szóló határozatokat a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

A 9. évfolyamra felvett tanulók osztályba és nyelvi csoportba sorolása is a tanult idegen nyelvi felkészültségük alapján történik, ezért május folyamán nyelvi tesztet írnak, a tesztek eredménye és a jelentkezési lapon megjelölt első idegen nyelv alapján állítjuk össze a nyelvi csoportokat és az osztályokat.

 

2.3 beiratkozás

A felvételt nyert tanulók beiratkozása 2022. június 22-24. a honlapon közzétett időpontban.

Iskolánkról, eredményeinkről, képzési irányainkról mindig naprakész információkat olvashat a www.keletiszki.hu honlapunkon.

Budapest, 2021. október 4.

                                                                                                                  Vasné Botár Ágnes