Beiskolázás rendje 18/19-as tanév

A beiskolázás rendje

2018/2019. tanév

A középiskolai felvételi eljárás rendjét 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet és a 14/2017.

(VI. 14.) EMMI rendelet rögzíti, erre és Pedagógiai Programunkra alapozva alakítottuk ki a beiskolázás helyi rendjét, amelyet a következők szerint szabályozunk, és hozunk nyilvánosságra.

Érvényes Pedagógiai Programunk alapján az iskolánkban folyó képzés szerkezete jelenleg a következő:

 • idegen-nyelvi előkészítő évfolyam
 • közoktatási szakasz (9-12. (NYEK: 9Ny,9-12.) évfolyam)
 • szakképzési szakasz (13.,14. évfolyam)

Iskolánkban  a következő osztályok indítását tervezzük:

az iskola tagiskolai kódja: 009

A jelentkezések kódjai:

 • 0033 kód: 1+4+1 évfolyamos szakközépiskolai képzés, nyelvi előkészítő; közgazdaság ágazat, angol első nyelv
 • 0034 kód:  4+1 évfolyamos szakközépiskolai képzés, közgazdaság ágazat, angol nyelvi tagozattal
 • 0035 kód: 4+1 évfolyamos szakközépiskolai képzés , közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat, angol nyelvi tagozattal
 • 0036 kód: 4+1 évfolyamos szakközépiskolai képzés, közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat, német nyelvi tagozattal

Iskolánk szakképzési célkitűzései

Célunk olyan szakmai alapozó képzés, hogy a tanulóknak esélyt nyújtsunk első vagy második szakmaként emeltszintű, államilag elismert képesítések érettségi utáni, egy év alatt történő megszerzésére.

A szakgimnáziumi képzés során 4 év után a tanuló egy érettségi bizonyítványt és egy alapfokú szakképestő bizonyítványt is kap. A következő 1 évben az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) alapján a következő szakmákat teszi lehetővé iskolai nappali rendszerű keretek között a közgazdaság ágazatban vagy a közlekedési ágazatban úgy, hogy az emelt szintű szakképesítés megszerzése egy év alatt megvalósul:

 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző
 • Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
 • Nonprofit menedzser
 • Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
 • Vállalkozási bérügyintéző
 • Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző,
 • Üzleti szolgáltatási munkatárs

Az adott évben indítható szakképesítéseket a Fenntartó hagyja jóvá.

Az nyelvi előkészítő évfolyamon (9.Ny) a heti óraszámból 18 óra idegen nyelv, a fennmaradó időkeretben az általános iskolai tudás szintentartása, készségfejlesztés történik különböző tantárgyi keretek között, valamint egyes tantárgyakból a 9. évfolyamos tananyag megalapozása történik. A 9. évfolyamtól kezdődően a közismereti és szakmai tantárgyak felkészítenek egyrészt az érettségire, a szakképző évfolyamra, valamint a felsőoktatásra is.

A 4+1 évfolyamos szakgimnáziumi képzésben is a szakmai alapozó tantárgyak mellett, a kötelező érettségi tantárgyakat (matematikai, magyar nyelv és irodalom, történelem és idegen nyelv) kiemelt óraszámban (pl. idegen nyelv heti 5 óra) oktatjuk.

Az érettségi vizsgával egyidőben egy alapszakképesítést szereznek a tanulók, melyre a +1 év alatt épül az emelt szintű szakképesítés.

Az iskolánkban folyó közismereti és szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt az alapvető gazdasági elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására.

A 9. ÉVFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELI ELJÁRÁS SZAKASZAI

1. Előkészítő szakasz

1.1 Nyílt napok (szülői tájékoztató)

Célja:

 • az iskola profiljának, arculatának bemutatása,
 • szólunk az érettségire való felkészítésről, és a megszerezhető szakképesítésekről,
 • a felvételi eljárásról, a felvételi esélyekről,
 • a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgára történő ingyenes előkészítőnkről, és az arra való jelentkezés módjáról és határidejéről.

Formája: 2017. október 10.; 18.; november 9.; 13.;  minden nap 1700 órai kezdettel tartott szülőknek szóló tájékoztató.

1.2 Nyílt napok (tanulói látogatás)

Célja:

A nyolcadikos diákok betekintést nyerhessenek az iskolában folyó tanításba, a diákéletbe.

Formája:

2017. október 6.; 10.; 18.; november 9.; 13.;  830 és 1130 között tanítási órák látogathatók.

Jelentkezés módja:     a honlapról letöltött jelentkezési lap visszaküldése az iskolatitkar.keletiszg(kukac)gmail.com  e-mail címre.

Jelentkezési határidő: a nyílt napokat megelőző 2. munkanap 16. óra

1.3 Középiskolai előkészítő foglalkozások

Célja:

 • a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgára történő felkészítés, matematika és magyar tantárgyból, valamint a szóbeli vizsgára történő felkészítés
 • a minél jobb 8. osztályos félévi eredmény kialakításának segítése,
 • tanulásmódszertani tréning,
 • az iskolánkban folyó nevelő-, oktató munka követelményeinek, módszereinek megismerése,
 • az iskolai diákönkormányzat működésének megismerése,
 • az iskola hagyományainak, a tanórán kívüli tevékenységek lehetőségeinek megismerése,
 • a különböző általános iskolából jelentkező tanulók megismerkedésének és megismerésének elősegítése.

A felvételi előkészítő csoportok beosztása a honlapon ill. az iskola kapuján kifüggesztésre kerül.

formája: 2017. október 10. és 2018. február 20. között ingyenes középiskolára előkészítő foglalkozásokat tartunk.

Jelentkezés módja:     a honlapról letöltött jelentkezési lap visszaküldése az iskolatitkar.keletiszg(kukac)gmail.com  e-mail címre.

Jelentkezési határidő: 2017. október hónap ( becsatlakozás folymatosan)

A felvételi előkészítők tervezett napja: kedd délután 1515 -1700 között.

2.  A felvételi szakasz

 • az egységes írásbeli vizsga,
 • a szóbeli vizsga
 • az általános iskolai tanulmányi eredmény (az érettségi tantárgyak osztályzatai) 6. és 7. év vége és 8. félév alapján kerülhetnek be a felvételi rangsorokba azok a tanulók, akik jelentkezési lapjukat iskolánkhoz 2018. február 15. -ig megküldik.

2.1 Felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsga

Jelentkezési határidő:                                          2017. december 8.

A központi felvételi vizsga időpontja:                     2018. január 20. 1000

Pótidőpont:                                                               2018. január 25. 1400

 

Az eredmények megtekintésének és az értékelőlapok átvételének időpontja: 2018. január 30.  (kedd) 800-1600.

A pontszámítás módja:

1. hozott pontszám maximum 75 pont (6. és7. osztály év vége és 8. osztály félév):

 • magyar nyelv és irodalom (átlaga)
 • matematika
 • történelem
 • tanult idegennyelv
 • természettudományos tantárgy ( kémia, fizika, biológia, földrajz) (a legkedvezőbb)

(jeles osztályzatok esetén tantárgyanként 5-5 pont)

2. egységes írásbeli felvételi: maximum 100 pont (a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgán szerzett pontszám)

3. szóbeli vizsgán elért pont maximum 25 pont (egységes szempontrendszer szerint általános műveltség mérése). A szóbeli vizsga tematikája a beiskolázás rendjének melléklete, melyet az iskola honlapján hozunk nyilvánosságra. A szóbeli vizsgára behívott tanulók névsorát az iskola honlapján tesszük közzé. Akik a afelvételi lapjukon elektronikus levélcímet is megadnak, azokat emailben is értesítjük.

A szóbeli vizsga időpontja: 2018. február 28.

A szóbeli felvételi pontos időbeosztását az iskola honlapján tesszük közzé. Szakértői véleménnyel rendelkező jelentkezők esetén a szakértői vélemény alapján egyéni elbírálással az Igazgató dönt a tanuló pontszámításáról illetve a rá alkalmazott felvételi rendről. A szakértői véleményt legkésőbb a december 8-i jelentkezéskor csatolni kell.

A rangsorolás az alábbi számítás alapján történik:

  hozott pontszám (max. 75 pont)

+ egységes írásbeli felvételi (max. 100 pont)

+ szóbeli felvételi  (max 25 pont) =                        

elérhető maximum 200 pont

A fenti módon számítottak alapján dönt az igazgató arról, hogy kik milyen felvételi sorszámmal kerülnek be a különböző tagozatokon az ideiglenes felvételi rangsorokba!

A rangsorokat  2018. március 8-ig hozzuk nyilvánosságra.

2.2 felvételi rangsorok kialakítása

Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont által kiértékelt végleges rangsor alapján az igazgató 2018. április 25-ig megküldi a felvételről szóló határozatokat a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

A négy évfolyamos 9. évfolyamra felvett tanulók osztályba sorolása is a tanult idegen nyelvi felkészültségük alapján történik, ezért május folyamán nyelvi tesztet írnak , a tesztek eredménye és a jelentkezési lapon megjelölt első idegen nyelv alapján állítjuk össze a nyelvi csoportokat és az osztályokat.

2.3 beiratkozás

A felvételt nyert tanulók beiratkozása 2018. június 22.  a honlapon közzétett időpontban.

Iskolánkról, eredményeinkről, képzési irányainkról mindig naprakész információkat olvashat a www.keletiszki.hu honlapunkon.

Budapest, 2017. szeptember 30.

                                                                                              Vasné Botár Ágnes

                                                                                                          igazgató