Stimulus Alapítvány

Stimulus Alapítvány

számlavezető bank: UNICREDIT

számlaszám: 10918001-00000106-06580002

 

 

 

STIMULUS Alapítvány

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 

 

1. Az Alapítvány neve: STIMULUS Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)

  

 

Az Alapítvány székhelye: 1106 Budapest, Gyakorló utca 21-23. (Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola)

 

 

2. Az Alapítvány célja: 

 

 

Az Alapítvány elsődleges célja a középfokú közgazdász képzést megújítása, új társadalmi-gazdasági környezet által megkívánt módon és színvonalon történő elméleti és gyakorlati oktatás tartása a tanulók számára különös figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű tanulók tanulmányainak támogatására.

 

 

Ezen alapvető célkitűzés megvalósítása érdekében az Alapítvány az alábbi feladatok teljesítését tűzi ki célul:

 

 

a.) új képzési formák, módszerek kidolgozása és megvalósítása a közgazdászképzés átfogó korszerűsítése érdekében;

b.) információ szervező-, fejlesztő- és oktató tevékenység segítése;

c.) az átmeneti időszakban a négy éves képzésre épülő, a jelenlegi tantervben nem szereplő speciális közgazdasági ismeretek oktatása egy újonnan beindítandó V.évfolyamon a tovább már nem tanuló diákok ismereteinek és elhelyezkedési esélyeinek növelése érdekében ;

d.) segítségnyújtás az idegen nyelvismeret gyakorlatban történő tökéletesítéséhez;

e.) kapcsolatépítés és kapcsolattartás külföldi társintézményekkel a közgazdászképzés gyakorlati tapasztalatainak kicserélése érdekében;

f.) támogatás nyújtása a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő és rászoruló tanulóknak.

 

 

Kérjük támogassa iskolánk alapítványát adója 1%-ával.

Az alapítvány neve: Stimulus Alapítvánv , adószáma:  

19702731-1-42

 

 

Az alábbi linken letölthetik a szükséges dokumentumokat.

Stimulus Alapítvány 2015-ös elszámolás.

 

Vasné Botár Ágnes                                             Tarpataki Csaba

        igazgató                                                     kuratóriumi elnök