Pénziránytű

Pénziránytű iskola                 

 

Az oktatott gazdasági szakmák követelményeivel és a munkaerő-piaci elvárásokkal összhangban, az összes szakirányban a Pedagógiai Programunk része továbbra is a pénzügyi és értékpapír-piaci ismeretek oktatása. Intézményünk jellegéből adódóan is nagy hangsúlyt helyezünk a pénzügyi kultúra fejlesztésére,a korszerű ismeretek átadására.

Bekapcsolódtunk a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére létrejött Tudatos Pénzügyekért Alapítvány támogató programjába és a"Pénziránytű iskolahálózat” tagjai lettünk.

Ennek eredményeként iskolánk a 2009/2010 tanévben elnyerte

a Pénziránytű iskola kitüntető címet is.

A cím magas szintű elismerést jelent azon iskolák számára, amelyek iskolafejlesztési, pedagógiai munkájuk keretében kiemelkedően magas színvonalon és példamutató módon képviselik a gazdasági nevelés, valamint a pénzügyi ismeretterjesztés értékeit.

Tanulóink rendszeresen vesznek részt szép sikerrel pénzügyi – gazdasági versenyeken, többek között az országos és fővárosi tanulmányi és egyéb szakmai versenyeken pl. a Brókerképző Alapítvány Tőzsdejátékán.

A Junior Achievement Magyarország Alapítvánnyal a „Gazdasági oktatóprogram bevezetése” pályázati program révén kerültünk kapcsolatba 2008-ban. Számos területen gyümölcsöző együttműködés alakult ki a szervezettel. Büszkék vagyunk arra, hogy az Alapítvánnyal való együttműködés eddigi leglátványosabb eredménye, hogy 2010-ben az iskolában működő diákvállalkozás, (Sweet NyRt.) nyerte el 2010. decemberében az év magyarországi diákvállalkozása címeta diákvállalkozások karácsonyi vásárán. A csapat sikerrel képviselte a Fővárost és iskolánkat egyaránt a Belgrádban rendezett diákvállalkozások nemzetközi vásárán és a szegedi országos „hídi vásáron”.

A 2016/17-es tanévtől minden osztályban a Pénzügyi és vállalkozási ismeretek tantárgyat is oktatunk korszerű, Interneten elérhető digitális tananyagtartalmat is felhasználva.

Ez mutatják az m1 Iskolapad műsorában készült riport és az a Magyar Nemzeti Bank sajtóbemutatójához készült riportok is melyek az alábbi linkekről letölthetők.

https://www.youtube.com/watch?v=-FMFbJ9l5rU

 

https://www.youtube.com/watch?v=4iwQJNw8jyY

 

Segíthetünk?

Mentálhigiénés munkaközösség

 

Kedves Szülők és Diákok!

 

Munkaközösségünk 2013-ban alakult azzal a céllal, hogy összehangolja a fejlesztőpedagógia, az iskolapszichológia és az ifjúságvédelem területén dolgozó szakemberek munkáját. Segíteni szeretnénk azoknak a diákoknak, akiknek gondjuk van a tanulással, beilleszkedési problémákkal küzdenek, nincs önbizalmuk, motiválatlanok, úgy érzik, hogy agresszívek, nem találják a helyüket, szorongási vagy otthoni problémáik vannak.

 

Kiket kereshetnek?

 

-          Lugosiné Ökrös Éva: igazgatóhelyettes, nevelési vezető oeva.keletiszg(kukac)gmail.com

-          Virág Krisztina: mentálhigiénés munkaközösség vezetője, viselkedéselemző, drámapedagógus, mediátor viragk.keletiszg(kukac)gmail.com

-          Tóth Mónika: fejlesztőpedagógus tothm.keletiszg(kukac)gmail.com

-          Szigetiné Kőhalmi Zita: fejlesztőpedagógus skz.keletiszg(kukac)gmail.com

-          Szélesné Szabó Lídia: ifjúságvédelem szabol.keletiszg(kukac)gmail.com

-          Orbánné Szalai Tünde: ifjúságvédelem, képességfejlesztés, tanulásmódszertan szalait.keletiszg(kukac)gmail.com

-          Halminé Szénássy Ildikó: mediátor halmii.keletiszg(kukac)gmail.com

 

Munkánkat segítik: Bacskainé Ónodi Tímea, Gálné Fehér Margit, Hubacsek Dóra, Kiss Csilla Sára, Nagyné Orosz Csilla, Sághy Petra, Sztariné Kovács Andrea, Woẑniak-VighMariola

Munkaközösségünk feladatai:

-          tanulók testi - lelki egészségének megőrzése és védelme. A mentálhigiéné szemléletmódjának központi fogalma a prevenció, amivel azt szeretnénk elérni, hogy megelőzhetőek legyenek a pszichés megbetegedések, magatartászavarok, a diák képes legyen saját életkorának megfelelően viselkedni. Könnyen be tudjon illeszkedni a társadalomba, felnőttként olyan személyiséggé váljon, aki tisztában van önmaga értékeivel és lehetőségeivel, képes felelősséget vállalni önmaga és mások iránt.

-          szakvéleményes diákoknak egyéni/csoportos foglalkozás szervezése, tartása

-          a fegyelmi tárgyaláson és a fegyelmi tárgyalás előtti egyeztető eljárásban való részvétel, az erőszakmentes konfliktuskezelés.

 

A mentálhigiéné része: az egészségnevelés, készségfejlesztés, az iskola társaslélektani helyzetének optimalizálása.

 

Amivel foglalkozunk:

A szakvéleménnyel rendelkező diákoknak fejlesztő foglalkozás tartása, stresszkezelés, szorongás, önismeret, döntéshozás, problémamegoldás, konfliktuskezelés, kritikus és kreatív gondolkodás, hatékony kommunikáció.

 

 

Fejlesztőpedagógia

Amit nyújtani tudunk:

 

Tanulók számára: akik szakértői véleménnyel rendelkeznek és/vagy szaktanár javaslataalapján

• órarendbe illesztett fejlesztő órákat tartunk – egyénileg, párban vagy kiscsoportban

 

Osztályfőnököknek és szaktanároknak:

• konzultációt biztosítunk nehézséggel küzdő tanulók differenciálásáról

• tájékoztatunk, segítséget nyújtunk vizsgálat- és kontrollvizsgálat kérések kapcsán

 

Tóth Mónika fejlesztőpedagógus:

 

Fejlesztőpedagógusként elsősorban a szakvéleménnyel rendelkező, BTM-es (beilleszkedés, tanulás vagy magatartás területén jelentkező nehézséggel küzdő) gyermekek számára tartok egyéni és kiscsoportos fejlesztést (cél a figyelem, a koncentráció és a memória fejlesztése, segítségnyújtás a tanulási stratégiákban és a tananyag elsajátításában). Feladatom a részképesség-zavaros (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás) gyermekek megsegítése a szakvéleményben szereplő javaslatok szerint.

 

 

Iskolapszichológia

 

Virág Krisztina viselkedéselemző:

 

Viselkedéselemzőként azokkal a diákokkal foglalkozom, akiknek viselkedési, magatartási, beilleszkedési nehézségei vannak. A fejlesztő foglalkozásokat önismereti jelleggel tartom egyénileg és kiscsoportban is.

Amiben segíteni tudok:

- tanulási nehézségek

- pályaválasztási bizonytalanságok

- szorongás, stresszkezelés

- beilleszkedési probléma

- konfliktuskezelés, problémamegoldás, döntéshozás

- kreatív gondolkodás, készségfejlesztés

- hatékony kommunikáció

 

Közösségfejlesztés, közösségépítés az osztályokban

Az osztályfőnökökkel együttműködve egy 5-8 hetes program kidolgozása egy, az osztály ésosztályfőnökök által meghatározott célra fókuszálva. A foglalkozások társas készségfejlesztésre irányulnak, a tapasztalati alapú tanulás módszerét alkalmazva, illetve vezetett játékos, vezetett beszélgetős foglalkozások formájában.

Mediálás

Az osztályfőnökökkel és szaktanárokkal együttműködve az osztályban lévő konfliktushelyzetek kezelésére kidolgozott módszer. A mediátor az eljárás folyamán közvetít, pártatlanul segíti a vitás feleket egy mindenki számára optimális megállapodás létrehozásában.

 

Eseménynaptár 2016-2017

 2016/2017. tanév helyi rendje 

     
A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök)
Utolsó tanítási nap: 2017. június 15. (csütörtök)   (tanítási napok száma: 180 nap+ 7 tanítás nélküli munkanap)
     
Dátum Időpont Esemény
Augusztus 14-17.   Gólyatábor Velence
Augusztus 23. (kedd) 9:00 Tantestületi értekezlet
Augusztus 24. (szerda)   9.00 - 15.00 javítóvizsgák
Augusztus 25. (csütörtök)   9.00 - 15.00 javítóvizsgák
Szeptember 01. (csütörtök) 9:00 Tanévnyitó, majd 3 osztályfőnöki óra
Szeptember 02. (péntek)   9. évfolyamon bemeneti mérések minden osztályban, a többi osztálynak rendes tanítás
Szeptember 06.   hétfő 16 óra Tanévnyitó az esti évfolyamnak, tájékoztatók, szerződések aláírása, órarend, tankönyvek
Szeptember 12.   hétfő 17 óra  Szülői értekezlet  9. évfolyamnak és a  végzős osztályoknak
Szeptember 16. (péntek)   Jelentkezés OKTV versenyekre
Szeptember 19.   (hétfő) 17 óra  Szülői értekezlet a 10. és a 11. évfolyamnak
Szeptember 26-30.      BGSZC Pedagógiai Napok (workshop)
Szeptember 30-ig   Érettségiző osztályok tájékoztatása az érettségi rendjéről, a választható tantárgyakról
Szeptember 30-ig   A beiskolázási eljárásrend elfogadása, közzétetele
Szeptember 30.   Véradás
Október -február   Felvételi előkészítő 8. osztályosok részére - kezdés: október 19. szerda 15 óra
Október 5. (szerda) 9.00
16.00
1. nyílt nap a 8. évfolyamos tanulók számára, délután szülői tájékoztató
Október 6.
(csütörtök)
  Megemlékezés az aradi vértanúk napjáról, történelmi séta a Fiumei úti Sírkertben
Október 15. (szombat)   Országos munkanap: október 31. ledolgozása, 1-3. óra megtartva (hétfői órarend), utána gólyanap a 9. és 10. évf.-nak 
Október 19. (szerda) 15.00 Felvételi előkészítő foglalkozások indítása 8. osztályosok részére 
Október 21. (péntek)   Megemlékezés október 23-áról
Október 25. (kedd)
Október 27. (csütörtök) 
9.00
16.00
2 és 3. nyílt nap a 8. évfolyamos tanulók számára, délután szülői tájékoztató
November 2. - november 4.   Őszi szünet 2016. november 2-től 2016. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. (hétfő)
november 14. hétfő    1. negyedéves értékelés: Szaktanárok: "GY" és" F" beírása (az osztályfőnökök november 18-ig értesítik a szülőket) 
november 21. hétfő  16.30
16-19 h
Iskolai szülői munkaközösségi megbeszélés
fogadóóra 
november 14-18.   Esti képzés első negyedéves vizsgák
november 30. (csütörtök) 13.30 Diákparlament
December 15. (csütörtök) 17:00 Szalagavató (Pestszentimrei Sportkastély)
December 21. (csütörtök)   Diákönkormányzati Nap 

December 22. - január 2.
  Téli szünet A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd)
Január eleje   Jelentkezés a SZÉTV és OSZTV versenyekre (kiírás szerint)
Január eleje (hétfő)   BGSZC - matematikai mérés (egységes témazáró) a 10. évfolyamon
Január 16-20.   Esti képzés második negyedéves  vizsgák - 14.E
Január 20.  (péntek)   Első félév utolsó tanítási napja    (január 27-ig a szülők értesítése a félévi tanulmányi eredményekről)
Január 20. (péntek)   A magyar kultúra napja  
Január 21. (szombat) 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsga a kilencedik évfolyamra jelentkezőknek
Január 23. (hétfő)   osztályozó értekezletek  - tanítás nélküli munkanap
Január 25-február 7.   osztályozó vizsgák
Január 26. (csütörtök) 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsga a kilencedik évfolyamra jelentkezőknek
Január 30-február 3.   Esti képzés második negyedéves  vizsgák - 13.C 13.D 13.E
Január utolsó hete   Sítábor 
Február 6. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet a 9-13. évfolyamon, összevont szülői ért. (végzős évf.)
Február 13.. 13.30 Félévzáró tantestültei érekezlet -  40 perces órák, 10 perces szünetek
Február 1-3.   OKJ-s nyílt napok
Február 9-ig   Kijavított felvételi dolgozatok megtekintése
2017. február 20. - március 9.   Szóbeli felvételi vizsgák
Tervezett iskolai időpont: márc.1. -  tanítás nélküli munkanap
Március 3., 6.   Pót szóbeli felvételi
Március 6- 10.   Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás témahete
2016. március 10-ig   Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánoságra hozása
Március 13-17.    Esti képzés harmadik negyedéves  vizsgák - 14.E
március 14.  (kedd)   Megemlékezés március 15-éről  
Március 31-ig.   A közösségi szolgálat teljesítésének és dokumentálásának ellenőrzése (12.évf.)
Április 3. (hétfő) 15.00 Háromnegyedéves értékelés
Szaktanárok: "GY" és" F" beírása (az osztályfőnökök április 7-ig értesítik a szülőket)
Április 3-7.   Digitális témahét
április 10. (hétfő) 14.30
16.00
17.00
végzősök értekezlete 14.30
fogadóórák 16-18 óra
12. évfolyam szülői értekezlet 17 óra
Április 10-12.   Művészetek hete
Április 13. - április 18.   Tavaszi szünet A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda)
Január 9. és május 31. között    A tanulók fizikai állapotának és edzettségének országos vizsgálata
Április    Tanulói és szülői közös bográcsozás 
Április 19-25.   Esti képzés harmadik negyedéves vizsgák - 13.C 13.D 13.E
Április 24-28   osztályozó vizsgák végzős évfolyamok
Április 24-28.   A fenntarthatóság-környezettudatosság témahete
Április 24-28.   Esti képzés negyedik negyedéves vizsgák - 14.E
Május 4. (csütörtök) 13.30 Utolsó tanítási nap a 12.- 14. évfolyamon  osztályozó konferencia a 12.-14. évfolyamon -  40 perces órák, 10 perces szünetek
május 5. péntek 11.00 Ballagás
Május 8. (hétfő) 8:00 Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga
Május 9. (kedd) 8:00 Matematika írásbeli érettségi vizsga
Május 10. (szerda) 8:00 Történelem írásbeli érettségi vizsga
Május 11. (csütörtök) 8:00 Angol írásbeli érettségi vizsga
Május 12. (péntek) 8:00 Német írásbeli érettségi vizsga
Május 15-19.  8:00 OKJ-s szakmai központi írásbeli, interaktív vizsgák
Május 15. (hétfő) 8:00 emelt informatika
Május 17. (szerda) 8:00 Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga, ágazati szakmai vizsgatárgyak
Május 18. (csütörtök) 8:00 középszintű informatika
Május 24. (szerda)   Országos kompetenciamérés 10. évfolyam
Június 8-15.   Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
Május vége, június eleje   Komplex szakmai vizsgák szóbeli része (külön egyeztetés szerint)
Június 2. (péntek)   Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról
Június eleje (hétfő)   BGSZC - matematikai mérés (egységes témazáró) a 11. évfolyamon
Június 6-9.   Esti képzés negyedik negyedéves vizsgák - 13.C 13.D 13.E
Június 6-9.   Osztályozó vizsga időszak a 9-11. évfolyamosoknak
Június 14. szerda 15.00 Osztályzatok lezárása
2017. június 15. (csütörtök)   Utolsó tanítási nap 
június 16. (péntek)   osztályozó értekezletek
Június 19 - 30.   Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 
2017. június 22-24.   Beiratkozás 9. és 14. évfolyamra 
2017. július 3. (tervezett időpont)   Tantestületi záró értekezlet
     
Tanítás nélküli munkanapok száma: 7 nap
  1 nap tantestületi szakmai nap
  1 nap diákönkormányzati nap december 21.
  1 nap félévi osztályozó értekezlet január 23.
  1 nap Keletis nap április 12. vagy 19. 
  1 nap 8.évfolyamos szóbeli felvételi március 1.
  1 nap magyar érettségi május 8.
  1 nap tartalék

ÖKOiskola

 

ÖKOISKOLA

Iskolánk 2015-ben elnyerte az Ökoiskola Címet, így az immár megközelítőleg 900 fős Ökoiskola hálózat tagja lett. Az ünnepélyes átadóra 2016. január 30-án került sor.

Az Ökoiskola címet az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hozta létre. A Cím azoknak az iskoláknak az elismerését szolgálja, amelyek átgondoltan foglalkoznak a környezeti szempontokkal és a fenntartható fejlődés gyakorlati megvalósításával.

Információk, hasznos linkek az Ökoiskoláról:

http://ofi.hu/okoiskola/

http://www.okoiskola.hu/

http://www.kutatokejszakaja.hu/doc/okoiskola_tajekozato.pdf

http://www.zoldkoznapok.hu/

 

Projekthét: március 8 – 10.

A Keletis projekthét a tudatosság jegyében zajlott. Diákjaink a környezet-, egészség-, és a pénzügyi tudatosság jegyében dolgoztak különböző projekteken.

A környezettudatos projektek eredményéről fényképekért kattints IDE!

 

Fenntarthatósági témahét 2021

 

Eseménynaptár 2015-2016

 2015/2016. tanév helyi rendje 
     
A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd)
Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda)   (tanítási napok száma: 181 nap)
     
Dátum Időpont Esemény 
Augusztus 10-13.   Gólyatábor Ceglédfürdő
Augusztus 24-31.   Tanév előkészítése
szeptember-június   szelektív hulladékgyűjtés, szárazelem-gyűjtés, energiajárőri ügyelet
szeptember-június   természetjáró kirándulások
Szeptember 1. (kedd) 9:00 A tanév első napja, ünnepélyes tanévnyitó, utána osztályfőnöki órák
Szeptember 7. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet a 9. NyA, 9. B, 9. C, 9. D,
12. C, 12. D, 13. A, 13. B, 13. C osztályoknak
Szeptember 14. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet a 9. A, 10. A, 10. B, 10. C, 10. D, 10. E
11. A, 11. B, 11. C, 11. D osztályoknak
Szeptember 18. (péntek)   Jelentkezés OKTV versenyekre
Szeptember 29. (kedd)   Véradás
Szeptember 30-ig   Érettségiző osztályok tájékoztatása az érettségi rendjéről, a választható tantárgyakról
Szeptember 30-ig   A beiskolázási eljárásrend elfogadása, közzétetele
Szeptember 30-ig   Ökoiskolai munkacsoport megalakítása
szeptember-október folyamán 5 nap   Nyolcadik osztályos tanulóknak szülői tájékoztató, nyílt nap
Október 2. (péntek)   Tanítás nélküli munkanap
Október 6-7.   SzakMázz! 8. oszt. Beiskolázási program az Expó területén
Október 7.-8.   Megemlékezés az aradi vértanúk napjáról, történelmi séta a Fiumei úti Sírkertben
Október -február   8. oszt. Felvételi előkészítő
Október 15. (csütörtök)   Gólyanap a 9-10. évf.-nak az 5. óra után
október-november folyamán 10 nap   Iskolai Nyílt Tanítási Napok
Október 22. (csütörtök)   Megemlékezés október 23-áról
Október 26. - október 30.   Őszi szünet 2015. október 26-tól 2015. október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2015. november 2. (hétfő)
november 2-6.   Esti képzésen első negyedéves vizsgák
November 9. (hétfő)  16.00 Szaktanárok: "GY" és" F" beírása (az osztályfőnökök november 13-ig értesítik a szülőket)
November 16. (hétfő) 16-19 Fogadóóra
December 12. (szombat)   Országos munkanap december 24. ledolgozása 
December 17. (csütörtök) 17:00 Szalagavató (Pestszentimrei Sportkastély)

December 21. - december 31.
  Téli szünet (2015. december 21-től 2015. december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. január 4. (hétfő)
Január   Jelentkezés a SZÉTV és OSZTV versenyekre (kiírás szerint)
Január 4-8.   Esti képzés második negyedéves  vizsgák
Január 11. (hétfő)   BGSZC - matematikai mérés (egységes témazáró) a 10. évfolyamon
Január 16. (szombat) 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsga a kilencedik évfolyamra jelentkezőknek
Január 21. (csütörtök) 15.00 Osztályzatok lezárása
Január 22.
(péntek)
  A magyar kultúra napja
Január 22.
(péntek)
  Első félév utolsó tanítási napja    (2016. január 29-ig a szülők értesítése a félévi tanulmányi eredményekről)
Január 21. (csütörtök) 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsga a kilencedik évfolyamra jelentkezőknek
Január 25. (héfő) 9.00 Osztályozó értekezlet (tanítás nélküli munkanap)
Február 1. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet a 9-13. évfolyamon, összevont szülői ért. (végzős évf.)
Február 8. (hétfő)   Félévzáró tantestültei értekezlet
Február 1-5.   OKJ-s nyílt napok
Február 4-ig   Kijavított felvételi dolgozatok megtekintése
Február 24. szerda   Szóbeli meghallgatás az általános felvételi eljárás keretében (tanítás nélküli munkanap)
Február 29. (hétfő)   Pót szóbeli felvételi
Március 5. (szombat)    Országos munkanap március 14. ledolgozása
Március 7-11.    "Pénz7" - országos és európai uniós programhét - iskolai projektnapok
2016. március 9-ig   Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánoságra hozása
március 11.
(péntek)
  Megemlékezés március 15-éről  
Március ( 5 nap)   Iskolai Nyílt Tanítási Napok
Március 24. március 29.   Tavaszi szünet 2016. március 24-től 2016. március 29-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2016. március 30. (szerda)
Április   Az iskola udvarának, kertjének gondozása, a Föld Napjának megünneplése
Április 4. (hétfő) 15.00 Szaktanárok: "GY" és" F" beírása (az osztályfőnökök április 8-ig értesítik a szülőket)
Április 11. (hétfő) 16-18 Fogadóóra
Április 11-15.   Művészetek hete
Április 11-15.   Esti képzés harmadik negyedéves vizsga
Április 11. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet a 12. C, 12. D, 13. A, 13. B, 13. C osztályoknak
Április 15.(péntek)   Keletis nap
Április 18-22.   Osztályozó vizsgák a végzős évfolyamon
Április 27. (szerda) 15.00 Osztályzatok lezárása a végzős évfolyamon
Április 28. (csütörtök) 13.30 Osztályozó értekezlet (végzős osztályok)
Január 6. és június 1. között    A tanulók fizikai állapotának és edzettségének országos vizsgálata
Április 29. (péntek)   Ballagás, utolsó tanítási nap a 12-13-14. évfolyamon
április-június   Kulturális osztályprogramok, természetjárás
Május 2. (hétfő) 8:00 Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga
Május 3. (kedd) 8:00 Matematika írásbeli érettségi vizsga
Május 4. (szerda) 8:00 Történelem írásbeli érettségi vizsga
Május 5. (csütörtök) 8:00 Angol írásbeli érettségi vizsga
Május 6. (péntek) 8:00 Német írásbeli érettségi vizsga
Május 9-13.    OKJ-s szakmai központi írásbeli vizsgák
Május 12. (csütörtök) 8:00 Informatika érettségi vizsga (középszint)
Május 18. (szerda) 8:00 Szakmai előkészítő tárgyak írásbeli érettségi vizsga
Május 25. (szerda)   Országos kompetenciamérés 10. évfolyam
Május   Logisztika gyakorlati vizsga
Május vége, június eleje   Komplex szakmai vizsgák szóbeli része (külön egyeztetés szerint)
Június 3.
(péntek)
  Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról
Június 6. (hétfő)   BGSZC - matematikai mérés (egységes témazáró) a 11. évfolyamon
június 6-10.   Esti képzés negyedik negyedéves vizsga
június 2-9.   Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
Június 13. (hétfő) 14.00 Osztályzatok lezárása
2016. június 14. (kedd)   Osztályozó konferencia
2016. június 15.    projektnap
Június 13 - 24.   Középszintű szóbeli érettségi vizsgák + szakképző évfolyam szóbeli vizsgái
2016. június 22-24.   Beiratkozás 9. és 14. évfolyamra
2016. július    Tantestületi záró értekezlet