Iskolánk névadója

Iskolánk névadója
Keleti Károly

KELETI KÁROLY
1833-1892

Keleti Károly neve egybeforrott a hazai hivatalos statisztika történetével, annak megteremtőjeként tartják számon. Széles látókörű, európai színvonalú gondolkodó volt, egyaránt kiváló elméleti közgazdászként és statisztikusként, ugyanakkor rendkívüli gyakorlati érzékkel bíró, szervezőtehetséggel megáldott hivatalnok és iparpolitikus.

1833. július 18-án született Pozsonyban. Édesapja, Klette Károly festőművész Drezdából került Magyarországra, József nádor udvarába, ahol festő és rajztanár volt. Fiát a budai piaristák hazafias szellemű gimnáziumába járatta. Miután ott kitűnt jó tanulmányi eredményeivel, a nádor hasonló korú fiának, a későbbi József főhercegnek tanulótársa lett. 1848 tavaszán az alig 15 éves ifjú honvédtüzérnek állt, s végigharcolta a magyar szabadságharcot. A bukás után csak fiatal kora mentette meg a besorozástól. A szabadságharc után József nádor örököseinek alcsúti uradalmába szegődött el gazdasági gyakornoknak.

Később Budán, majd Szolnokon dolgozott pénzügyi tisztviselőként. A pozsonyi jogakadémián közben befejezte a szabadságharc idején félbeszakadt tanulmányait. 1861-ben az országos adómegtagadás melletti tüntetésként lemondott állásáról, s visszatért Pestre, ahol különféle lapoknál kezdett dolgozni. Ekkor került kapcsolatba a szellemére nagy hatást gyakorló Eötvös József báróval. Eötvös, megismervén Keleti törekvéseit, szorgalmát, komoly ambícióit, egyre jobban bevonta munkáiba az Iparegyesület keretében, végül rábízta a Politikai Hetilap szerkesztését.

A rövid szerkesztői tevékenység után a Magyar Földhitelintézet tisztviselője lett. Néhány év alatt itt a tanácsjegyzőségig emelkedett, és a továbbra is folytatott publicisztikai munkásságával és közgazdasági írásaival tekintélyes nevet szerzett magának. 1864-től tevékeny munkát végzett a Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai Bizottságában.

1867-ben, a kiegyezés után a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter meghívta a statisztikai osztály élére. A minisztérium kebelén belül működő statisztikai hivatal tervét még kinevezése előtt írt „Emlékirat egyúttal javaslat Magyarország hivatalos statisztikájának szervezése tárgyában" c. munkája alapján készítették el, így Keleti elgondolásai szabták meg a hivatal sorsának alakulását az első perctől fogva.

Hosszú harc után Keleti 1871. április 18-án megkapta a legfelső beleegyezést az önálló statisztikai hivatal létrejöttéhez. Mint első igazgatója tudományos működésében függetlennek, véleménynyilvánításában szabadnak óhajtotta a Hivatalt, és ezt a törekvést szerencsésen tudta összehangolni az államhivatalnoki kötelességérzettel.

A Statisztikai Hivatal megalakulásakor Keleti gondoskodni kívánt a szükséges szakirodalomról és rövid idő alatt tekintélyes, tudományos szempontból is jelentős szakkönyvtárat hozott létre.

A statisztikai szakosztály kezdeti éveinek legfontosabb eseménye az 1871-es népszámlálás végrehajtása volt. Ekkor szembesült Keleti azzal a problémával, hogy a statisztika iránt bizalmatlan lakosság és helyi közigazgatás mennyire megnehezíti az adatgyűjtést, így minden energiáját arra fordította, hogy a hivatalos statisztikai adatgyűjtések védelmére törvényt alkossanak. Kezdeményezése nyomán az 1874. évi XXV. tc. lett a hazai statisztika szilárd, törvényes alapja.

A magyar hivatalos statisztika európai színvonalának elismerését jelzi a hivatal képviselőinek, Keletinek és Hunfalvynak részvétele a nemzetközi statisztikai kongresszusokon: 1869-ben Hágában, 1872-ben Szentpéterváron és 1876-ban házigazdaként Budapesten.

A kongresszusok megszűnése után tevékenyen részt vett Hunfalvy Jánossal és Kőrösy Józseffel együtt a ma is működő Nemzetközi Statisztikai Intézet megalapításában.

Keleti Károly statisztikai és nemzetgazdaságtani irodalmi munkássága még a sajtónál töltött éveiben kezdődött. Ennek elismeréséül a Magyar Tudományos Akadémia már 1868-ban levelező, 1875-ben rendes, 1890-ben pedig igazgató tagjává választotta.

Tudományos elismertségéről szólva meg kell említeni, hogy 1874-ben a Budapesti Tudományegyetem egyetemi magántanárrá minősítette, 1880-ban pedig ugyanezen tudományegyetem a tiszteletbeli doktor címet adományozta Keleti Károlynak.

Első maradandó alkotása a „Hazánk és népe" c. nagyszabású munka, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia nagydíjával tüntettek ki.

Szakirodalmi munkássága legjelentősebb termékének tartják az 1878. évi párizsi világkiállítás alkalmából írt „Magyarország közgazdasági és mívelődési állapotai" c. művét, melyben a kiállítás kapcsán a hazai állapotokról írt mélyenszántó közgazdasági elemző tanulmányt.

Jelentős művei között kell megemlítenünk a statisztikában teljesen új utakon induló „Magyarország élelmezési statisztikája" c. munkáját és a „Gyakorlati statisztikai kézikönyv"-ét.

Társadalmi tevékenységének súlypontja a hazai iparfejlesztésre irányult. Részt vett az Országos Iparegyesület újjáélesztésében, és annak élete végéig tevékeny tagja volt.

1892-ben sikertelenül indult a képviselő-választásokon. A kudarc megromlott egészségét végleg aláásta. 1892. május 30-án hunyt el.

Eseménynaptár 2013-2014

 

Eseménynaptár 2013-2014

 

Dátum

Időpont

Esemény

Augusztus 12-15.

 

Gólyatábor Ceglédfürdő

Szeptember 2. (hétfő)

9:00

Ünnepélyes tanévnyitó, utána osztályfőnöki órák

Szeptember 3. (kedd)

8:00

Bemeneti mérések (a munkaközösségek jelzése szerinti területeken) a 9. évfolyamon

szeptember 9. (hétfő)

17.00

szülői értekezlet 12.D,E,13.A,B,C és a 9Nya, 9Nyb, 9. C, 9. C osztályoknak

szeptember 16.

17.00

szülői értekezlet 9.A, 9.B ,10., 11. évf. és 12A,B,C osztályoknak

Szeptember 16-20.

 

Comenius, 4. projekttalálkozó Csehország, Prága

Október 4. (péntek)

 

Nevelési értekezlet, tanítási szünet

Október

 

Megemlékezés az aradi vértanúk napjáról,
Történelmi séta a Fiumei úti Sírkertben

Október 8. (kedd)

17.00

Szülői tájékoztató nyolcadikosoknak (továbbiak: 10.10., 11.19., 12.10.)

Október 11. (péntek)

11.00

Gólyanap a 9-10. évfolyamnak 11.00-14.30, többieknek 1-3. tanítási óra)

Október 14-18.

 

Comenius, 5. projekttalálkozó Hollandia, Amszterdam

Október 15. (kedd)

9.00-12.30

Nyílt nap nyolcadikosoknak (továbbiak: 11.13.)

Október 17. (csütörtök)

 

Gárdonyi emléknap

Október 22., 24.

 

Ügyviteli titkár szakon első negyedéves írásbeli vizsgák

Október 22. (kedd)

 

Megemlékezés október 23-áról

Október 28. - október 31.

 

őszi szünet (utolsó tanítási nap: okt. 25. péntek, első tanítási nap: nov. 4. hétfő)  

november 5-7.

 

Ügyviteli titkár szakon első negyedéves szóbeli vizsgák

November - január

 

Felvételi előkészítő 8. osztályosok számára (november 5-étől, keddenként)

november 11.

16.00

szaktanárok "gy" és "f" beírása (az osztályfőnökök november 15-ig értesítik a szülőket)

november 18.

16-19

fogadóóra

December 5. (csütörtök)

17:00

Szalagavató (Pestszentimrei Sportkastély) 

December 6. (péntek)

 

Órarend szerinti tanítás 9 órától (kv. végzős évfolyam) 

December 7. (szombat)

 

Órarend szerinti tanítás

December 21. (szombat)

 

Órarend szerinti tanítás (Országos munkanap), Karácsonyi teaház

December 23. - január 3.

 

téli szünet (utolsó tanítási nap december 21. szombat, első tanítási nap 2012. január 6. (hétfő) 

Január 17. 
(péntek)

 

Első félév utolsó tanítási napja (január 24-ig a szülők értesítése a félévi tanulmányi eredményekről) 

Január 18.
(szombat)

10:00

Központi felvételi vizsga 8. évfolyamosoknak

Január 23. (csütörtök)

14:00

Központi felvételi vizsga pótnap 8. évfolyamosoknak

január 27. (hétfő)

17. 00

Szülői értekezlet 9-13. évfolyam

február 3. (hétfő)

12:00

félévzáró tantestületi értekezlet (1-4. órák megtartva)

február 4.

8.00-16.00

kijavított felvételi dolgozatok megtekintése

Február 14. (péntek)

du

Valentin nap, farsang

Február 24 - 28.

 

Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól, 
(történelem órák keretében)

Február 18-21.

 

szóbeli felvételi vizsgák, (terv: 1 nap tanítási szünet)

március 5. (szerda)

 

ideiglenes félvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

március 14. 
(péntek)

 

Megemlékezés március 15-éről

 

Forradalmi kávéház

március 31 – ápr. 4.

 

Comenius, 6. projekttalálkozó Szlovákia, Vágsellye

Április 3. (csütörtök)

 

Keletis nap

Április 4. (péntek)

 

Diákönkormányzati nap

Április 7-11.

 

Művészetek Hete

Április 7. (hétfő)

16-18

fogadóóra

Április 7. (hétfő)

17.00

Szülői értekezlet a 12. D, E, 13. A, B, C osztályoknak

Április 17. 
- április 22.

 

Tavaszi szünet (utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda) 

Április 2. és május 27. között

 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének országos vizsgálata

Április 30. (szerda)

11:00

Utolsó tanítási nap a 12-13-14. évfolyamon; ballagás

Május 5. (hétfő)

8:00

Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga (délutáni tanítás)

Május 6. (kedd)

8:00

Matematika írásbeli érettségi vizsga (délutáni tanítás)

Május 7. (szerda)

8:00

Történelem írásbeli érettségi vizsga (délutáni tanítás)

Május 8. (csütörtök)

8:00

Angol írásbeli érettségi vizsga (délutáni tanítás)

Május 9. (péntek)

8:00

Német írásbeli érettségi vizsga - Munkanap (1-3 óra megtartva) ,
utána 9 - 12c osztályoknak külsős szakmai nap

Május 10. (szombat)

 

Munkanap, 9 -12c osztályoknak külsős szakmai nap/szabadság kiírása az éves szabadságkeret terhére

május 12-16.

 

Szakmai írásbeli vizsgák (később közlik az időpontot)

május 5-20.

 

szakmai gyakorlat Logisztikai ügyintéző szakon

Május 16. (péntek)

8:00

Informatika érettségi vizsga (középszint)

május 19 – 23.

 

Comenius, 7. projekttalálkozó Törökország, Izmir

Május 19. - június 6.

 

Szakmai gyakorlat Ügyviteli titkár szakon

Május 20. (kedd)

8:00

Szakmai előkészítő tárgyak írásbeli érettségi vizsga

Május 28. (szerda)

 

Országos kompetenciamérés 10. évfolyam

június 2 – 6.

 

Comenius projektzárás

Június 4.(szerda)

 

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról

június 3-4.

 

gyakorlati vizsgák Logisztikai ügyintéző szakon

június 5-13

 

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

2014. június 13. (péntek)

 

Tantestületi osztályozó értekezlet, tanítási szünet

Június 16 - 27.

 

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák + szakképző évfolyam szóbeli vizsgái

2014. június 25-27.

 

beiratkozás 9. és 14. évfolyamra

2014. július

 

Tantestületi záró értekezlet

 

Elérhetőségek

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

Keleti Károly Közgazdasági Technikum

Cím: 1106 Budapest, Gyakorló utca 21-23

 

OM azonosító: 203061/009

 

Telefon: (06-1) 262-9222

Mobil: 06-30-504-6062

 E-mail: 

titkarsag.keletiszg(kukac)gmail.com

 

 (Megközelíthető: Örs Vezér teréről induló 277-es autóbusszal, 2. megálló, Gépmadár utca)

Iskola története

Iskolánk története

 

Iskolánk az 1987-es esztendőben kezdte meg működését, az ezredforduló igényeit is kielégítő - 16 osztály működtetésére tervezett - korszerű épületben.

Az alapító okirat az akkori közgazdasági szakmacsoporthoz tartozó:

 • ipari számviteli gazdálkodási
 • külkereskedelmi ügyintézői
 • igazgatási ügyviteli
 • idegen nyelvi gépíró-levelező

ágazati képzés indítását rögzítette.

Az iskolaszerkezet csakúgy, mint a szakképzési profil felmenő rendszerben épült ki.

  1987  2011
Az osztályok száma  6 21
Tanulólétszám 160 618
Osztálylétszám 40-44 25-30

Az induló tantestület 80 %-ban pályájukat iskolánkban megkezdő kollégákból állt. Az iskolaépítés és működtetés gyakorlati feladatainak ellátása kezdettől fogva azt a többletkövetelményt állította tantestületünk elé, hogy keressük azokat a lehetőségeket, módszereket, amelyekkel a változó társadalmi igényekhez alkalmazkodva, helyi tradíciókat teremthetünk. sokirányú helyi fejlesztés eredményeként iskolánk - rövid idő alatt - a középfokú közgazdasági képesítést nyújtó fővárosi intézmények élvonalába került. Az iskolaszerkezetre jellemző mai arculat 1993-tól kezdődően stabilizálódott.

1987/88-as tanévben a legeredményesebb közgazdasági szakközépiskolák működésének   megismerése során azt tapasztaltuk, hogy az 1978-as, 1983-as központi tanterveket többségük keretként alkalmazta. Az óratervek és a tananyagfejlesztés  megismert változatai alapján  a központi tantervek helyi adaptációjára és a tananyagtartalmak korszerűsítésére vállalkoztunk.

1989/90-ben ismerkedik meg a testület egy új oktatási törvény, új iskolaszerkezet kialakítása, új tartalmi szabályozás (NAT) bevezetésének előkészületi munkáival. Művelődési Minisztérium Közoktatásfejlesztési Alapja támogatásával 1990/91.  tanévtől kezdődően 1 osztályban 4 éves kísérleti képzést folytattunk a külkereskedelmi ügyintézői ágazaton. A kísérlet a képzés tartalmának és szerkezetének átalakítását célozta a hagyományos képzési időn belül.

Szerkezetileg:

2 éves, a műveltség „nemzeti törzsanyagára” épített általánosan művelő oktatási szakaszt,

2 éves, a munkakörök betöltéséhez szükséges tipikus ismereteket nyújtó, általános szakmai jártasságokat és készségeket kifejlesztő szakképzési szakaszt valósítottunk meg.

A kísérletünk szerkezetében a később világbanki modellként ismertté váló korszerűsítési törekvésekkel azonos. (Jóllehet a helyi fejlesztés 2 évvel megelőzte a világbanki típusú tartalmi, szerkezeti korszerűsítés munkálatait.)

1991/92. tanévtől az iskola valamennyi ágazatán tartalmi fejlesztést valósítottunk meg. számviteli ágazaton banki, pénzügyi és vállalkozói szakirányt indítottunk.

1993/94. tanévtől a hagyományos igazgatási ügyintézői és idegen nyelvi gépíró-levelező ágazat helyett új profilú menedzser-titkári képzést indítottunk, és a külkereskedelmi ügyintézői ágazatot külkereskedelmi vállalkozási ügyintézői ágazattal váltottuk fel.

A tervezett 2+2+1 szerkezetátalakítást nem terjesztettük ki az iskola egészére.

1994/95. tanévtõl kezdõdõen azonban megkezdtük az érettségi képesítővizsgával rendelkezõ tanulóink speciális szakmai kísérleti képzését. E képzés célja, hogy lehetõséget adjon - a felsõoktatásból, a munkaerõpiacról, vagy más helyen történõ továbbtanulásból kirekedt tanulóinknak - új OKJ szerinti felsõfokú szakképesítés megszerzésére.

Oktatott szakmák:

 • Mérlegképes könyvelő
 • Külkereskedelmi üzletkötő

Ez az átképzési forma keresetté vált a más közgazdasági szakközépiskolában végzettek számára is. Tárgyi- és személyi feltételeink alapján azonban csak a nálunk végzett tanulók számára szerveztük meg.

1998/99. tanévtől megkezdődött -a Közoktatási Törvény előírásainak megfelelően- az    iskola képzési szerkezetének átalakítása. Az iskolában folyó képzés szerkezete a következőképpen alakult:

1. Közoktatási szakasz  - 9. 10. 11. 12. évfolyam

2. Szakképzési szakasz - 14.  évfolyam

A közoktatási szakasz 9-10. évfolyamán egységes alapozó képzés folyik. 11-12. évfolyamon a kötelező és a választható tantárgyak köre együttesen szolgálja az érettségire, az első szakma választására és a felsőfokú tanulmányokra való felkészítést. Minden tanulónak 4 képzési irányt tettünk választhatóvá a 10. évfolyam befejezését követően:

 • mérlegképes könyvelő vállalkozási szakirány
 • külkereskedelmi üzletkötői szakirány
 • ügyintéző titkár szakirány
 • gimnázium

14. évfolyamon - az érettségi vizsgát követően - szakképzést folytatunk, ahol első szakmaként, 1 év alatt felsőfokú szakmai képesítést szerezhettek diákjaink:

 • mérlegképes könyvelő (vállalkozási szak)
 • külkereskedelmi üzletkötő
 • ügyintéző titkár I.

2002/2003. az Országos Képzési Jegyzék Változása miatt megszűnt a mérlegképes könyvelő szakirány, helyette gazdasági informatikus szakmát választhattak diákjaink. Az újonnan indult gazdasági informatikus és a külkereskedelmi üzletkötő szakmában az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek Országos Döntőjében iskolánk tanulói 1. helyezést értek el.

2003/2004. a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemmel kötött együttműködési szerződés alapján –az eddigi szakmáink megtartása mellett- bevezettük a 2 éves, akkreditált felsőfokú  gazdálkodási menedzser-asszisztens képzést.

2004/2005. tanévre tantestületünk különös izgalommal készült, hiszen először indítjuk el a nyelvi előkészítő évfolyamot, és ebben az évben tesznek először kétszintű érettségi vizsgát diákjaink.

2005/2006. a piaci igényekhez igazodva új szakmát választhatnak a diákjaink a 14. évfolyamon. A nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser szakma, már az első évben nagy sikert aratott.

A szakképző évfolyamon az alábbi emeltszintű szakképesítéseket szerezhették meg tanulóink: 

 • külkereskedelmi üzletkötő
 • ügyintéző titkár I.
 • nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser
 • gazdasági informatikus I.

Tanítványaink évről-évre a felsőfokú tanulmányok folytatására éppoly sikeresen készülhetnek fel, mint a különböző emeltszintű szakmai képesítések megszerzésére.

 

2008. július 2-ától viseljük büszkén a hazai statisztika alapító atyja, Keleti Károly nevét.

Tanulólétszámunk a 2011/2012-es tanévben több mint 600 fő, diákjaink a 9-12. (nyelvi előkészítő évfolyamon 13.) szakmai orientációs és szakmacsoportos alapozó képzésben vesznek részt. Ezen kívül érettségi utáni OKJ-s képzést folytatunk, jelenleg Logisztikai ügyintéző szakmában, átlagosan 32 fős osztálylétszámmal.

A fővárosi szakképzési szerkezet átalakítás (a szakképzés Térségi Integrált szakképző Központokba, TISZK-ekbe szervezése) ellenére az iskolánk által kialakított képzési szerkezet továbbra is egyedülálló, mert minden szakmacsoportban (közgazdasági, informatika, ügyvitel, valamint kereskedelem – marketing és üzleti adminisztráció szakmacsoportra), a szakmai orientációs és alapozó tantárgyak tartalmának és óraszámainak beszámítása lehetővé teszi a nálunk oktatott emelt szintű szakképesítés megszerzésének 2 évről 1 évre rövidítését.

Az oktatott gazdasági szakmák követelményeivel és a munkaerő-piaci elvárásokkal összhangban, az összes szakirányban a Pedagógiai Programunk része továbbra is a pénzügyi és értékpapír-piaci ismeretek oktatása. Intézményünk jellegéből adódóan is nagy hangsúlyt helyezünk a pénzügyi kultúra fejlesztésére, a korszerű ismeretek átadására. Negyedik éve a nyelvi előkészítő évfolyamon Pénzügyi kultúra tantárgyat is oktatunk korszerű, Interneten elérhető digitális tananyagtartalmat is felhasználva.

Iskolánk a 2009/2010 tanévben elnyerte a Pénziránytű iskola kitüntető címet is. A Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére 2008-ban létrejött Tudatos Pénzügyekért Alapítvány és az Oktatási és Kulturális Minisztérium az idén először hirdette meg a "Pénziránytű iskola" hálózati tagságot és címet. A cím magas szintű elismerést jelent azon iskolák számára, amelyek iskolafejlesztési, pedagógiai munkájuk keretében kiemelkedően magas színvonalon és példamutató módon képviselik a gazdasági nevelés, valamint a pénzügyi ismeretterjesztés értékeit.

Tanulóink rendszeresen vesznek részt szép sikerrel pénzügyi – gazdasági versenyeken, többek között az országos és fővárosi tanulmányi és egyéb szakmai versenyeken pl. a Brókerképző Alapítvány Tőzsdejátékán.

A Junior Achievement Magyarország Alapítvánnyal a „Gazdasági oktatóprogram bevezetése” pályázati program révén kerültünk kapcsolatba 2008-ban. Számos területen gyümölcsöző együttműködés alakult ki a szervezettel. Büszkék vagyunk arra, hogy az Alapítvánnyal való együttműködés eddigi leglátványosabb eredménye, hogy 2010-ben az iskolában működő diákvállalkozás, (Sweet NyRt.) nyerte el 2010. decemberében az év magyarországi diákvállalkozása címet a diákvállalkozások karácsonyi vásárán. A csapat sikerrel képviselte a Fővárost és iskolánkat egyaránt a Belgrádban rendezett diákvállalkozások nemzetközi vásárán és a szegedi országos „hídi vásáron.

 

Iskola bemutatása

Tisztelt Látogató!

 

Örömmel üdvözlöm Önt iskolánk honlapján!

Bemutatkozásunkkal képet szeretnénk adni egy fiatal, de már az öreg iskolákat is meghazudtoló nagyszerű eredményekkel rendelkező, sokféle lehetőséget nyújtó középiskoláról. Büszkék vagyunk rá, hogy kollégáinkkal már nagyon sok fiatalt indítottunk el jó szakmával az életbe, és féltő-óvó gondoskodásunkat helytállásukkal hálálták meg. Ezt bizonyítják az elmúlt év kiemelkedő országos és fővárosi szakmai, valamint tanulmányi versenyek eredményei is.

Ha visszatekintünk iskolánk alapítása, 1987 óta eltelt évekre, az nemcsak a számvetésre ad lehetőséget, hanem arra is, hogy tisztelettel emlegessük iskolánk jelenlegi és volt pedagógusait, dolgozóit.

A következő évek során továbbra is szeretnénk megőrizni oktató-nevelő munkánk alapelveit: az értékközvetítő, korszerű közismereti- és szakképzést, illetve a gyermekközpontú pedagógiát.
Köszönetet mondunk a szülőknek és mindenkinek, aki hozzájárult, hogy tanítványaink minél sikeresebbé váljanak. Köszönjük a támogatóinknak, a hozzájárulást nyújtó cégeknek, hogy segítették iskolánk fejlődését.

Vasné Botár Ágnes

igazgató