DIÁKSPORT EGYESÜLETÜNK

PREMIER Diáksport Egyesület

Diáksport egyesületünk 1993 óta működik az iskolában. Azóta önálló jogi személyként gazdálkodva folytatjuk tevékenységünket.

Évente két alkalommal (küldött) közgyűlést tartunk. A tanév elején beszámolunk az előző tanév eredményeiről, meghatározzuk az új tanév legfontosabb célkitűzéseit, a sportcsoportok várható alakulását, előkészítjük az új tanévre vonatkozó verseny- és eseménynaptárunkat. A második félévben elfogadjuk az előző naptári évről szóló gazdasági beszámolót.

Egyesületünk taglétszáma évente módosul. 200-300 fő közötti tagságunk évi egyszeri tagdíja 1500Ft/tanév, melyet október 31-ig lehet osztályonként befizetni az egyesület pénztárába.

Sajnos az egyéb bevételi forrásaink megszűntek. A tagdíjon kívül egyedüli forrásnak számít a szülők, hozzátartozók, barátok, ismerősök adójának 1 % - a. Ez azonban olyan szerény összeg, amelyből új eszközök beszerzésére nem futja. Ezért kérjük, hogy támogassa iskolánk diáksport egyesületét.

Az egyesület neve: PREMIER Diáksport Egyesület

Adószáma:             18042948 – 1 – 42

Bankszámlaszáma: 11719001 – 20351896 (OTP)

A 2020. évi elszámolásunkat az alábbi linken tekinthetik meg.

2018 elején csatlakoztunk az 5próba mozgalomhoz. Azóta az ország legnagyobb és legeredményesebb iskolai csapata vagyunk, melynek elismeréséül díjakat vehettünk át a Parlamentben a sportért felelős államtitkártól, kormánybiztostól, olimpiai bajnokoktól!

kép 2021 03 18 160502kép 2021 03 18 160510

kép 2021 03 18 160524

7 sportágban szerepeltünk, és az 5próba eseményeken való részvételeink során csodálatos helyekre jutottunk el Magyarország különböző részein. Több mint 100 fős csapatunk fele kapta már meg az 5próba pontokért járó, garantált Adidas ajándékokat. 15-en – legalább 60 pontot elérve 5 sportágban – esélyt (sorsjegyet) érdemeltünk ki a Tokiói olimpiára való kijutásra.

kép 2021 03 18 160532

kép 2021 03 18 160537

kép 2021 03 18 160543

kép 2021 03 18 160547

A 2020-2021-es tanév elején bekapcsolódtunk a Geogo elnevezésű = Sportolj szabadon mozgalomba is! Ez egy másik szabadidősport mozgalom, amely tetszőleges időkeretben, a szabadban végezhető sportolás (séta, futás, túrázás, kerékpározás) népszerűsítésére jött létre 2019 végén. Erre is kiírtunk egy házi pontversenyt ami a tanév végéig tart, és az 5próbához hasonlóan serleg díjazással lesz értékelve!

kép 2021 03 18 160553

Remecz Zoltán

DSE elnök

Támogatóink

Támogatóink

 

 
Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatásával

iskolánk 2010/2011-es tanévben 2.000.000,- Ft összeget használhatott fel
 
egészségvédelmi és drogprevenciós előadások tartására.
 

 

Az iskolai szakképzést szakképzési hozzájárulással támogatta 2011. évben:

Támogató cég

összeg

Top Cleaning Kft

1 200 000 Ft

MFY Events Kft

34 560 Ft

Feaner Kft

500 000 Ft

Coca Cola HBC Hungary Kft

500 000 Ft

Richter Gedeon Rt

2 000 000 Ft

RSR-Cargo Kft

650 000 Ft

K&H Bank Zrt

180 0000 Ft

Gold Delikát Kft

110 000 Ft

Otp Bank Nyrt

500 000 FtAz iskolai szakképzést szakképzési hozzájárulással támogatta 2010. évben:

Támogató neve Támogató székhelye Támogatási összeg
Richter Gedeon Nyrt. 1106 Bp., Gyömrői út 19-21. 1 000 000 Ft
OTP Bank Nyrt 1051 Budapest, Nádor utca 16. 500 000 Ft
AMARILLIS Hungary Kft 1173 Budapest, Borsó utca 34. fsz. 1. 77 000 Ft
FEANER Kft 1042 Budapest, Virág utca 39. fszt. 1. 440 000 Ft
TOP CLEANINNG KFT 1101 Budapest, Albertirsai út 10. 33. ép. 780 000 Ft
Mindösszesen:   2 797 000 Ft

Az iskolai szakképzést szakképzési hozzájárulással támogatta 2009. évben:

Támogató neve Támogató székhelye Támogatási összeg
Gold Delikát Kft. 1148 Bp., Róna u. 1-3. 80 000 Ft
Richter Gedeon Nyrt. 1106 Bp., Gyömrői út 19-21. 1 000 000 Ft
Albacomp Zrt. 8000 Székesfehérvár Mártírok útja 9. 400 000 Ft
Junior Hann Kft. 1182 Budapest Alacskai út 78. 69 000 Ft
Scientific Games Kft. 1011 Budapest Fő u.14. 2 700 000 Ft
Expanzió Kft. 1061 Budapest Király u.16. 104 000 Ft
Zempléntáj Bt. 1181 Budapest Mikes Kelemen u.13. 18 000 Ft
Mindösszesen:   4 371 000 Ft

Az iskolai szakképzést szakképzési hozzájárulással támogatta 2008. évben:

Támogató neve Támogató székhelye Támogatási összeg
Plus Kft. 1475 Bp., Pf. 333. 350 000 Ft
Richter Gedeon Nyrt. 1106 Bp., Gyömrői út 19-21. 2 000 000 Ft
Junior Hann Kft. 1182 Bp., Alacskai út 78. 158 000 Ft
Budapest Bank 1138 Bp., Váci út 188. 300 000 Ft
Nabi Gyártó és Ker. Kft. 1165 Bp., Újszász u. 45. 2 000 000 Ft
E-Faktor Rt. 1124 Bp., Apor Vilmos tér 25-26. 240 000 Ft
Dr Pendl Kft. 1012 Budapest Logodi u.44. 85 000 Ft
Mindösszesen:   6 861 000 Ft

Stimulus Alapítvány

Stimulus Alapítvány

számlavezető bank: UNICREDIT

számlaszám: 10918001-00000106-06580002

 

 

 

STIMULUS Alapítvány

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 

 

1. Az Alapítvány neve: STIMULUS Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)

  

 

Az Alapítvány székhelye: 1106 Budapest, Gyakorló utca 21-23. (Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola)

 

 

2. Az Alapítvány célja: 

 

 

Az Alapítvány elsődleges célja a középfokú közgazdász képzést megújítása, új társadalmi-gazdasági környezet által megkívánt módon és színvonalon történő elméleti és gyakorlati oktatás tartása a tanulók számára különös figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű tanulók tanulmányainak támogatására.

 

 

Ezen alapvető célkitűzés megvalósítása érdekében az Alapítvány az alábbi feladatok teljesítését tűzi ki célul:

 

 

a.) új képzési formák, módszerek kidolgozása és megvalósítása a közgazdászképzés átfogó korszerűsítése érdekében;

b.) információ szervező-, fejlesztő- és oktató tevékenység segítése;

c.) az átmeneti időszakban a négy éves képzésre épülő, a jelenlegi tantervben nem szereplő speciális közgazdasági ismeretek oktatása egy újonnan beindítandó V.évfolyamon a tovább már nem tanuló diákok ismereteinek és elhelyezkedési esélyeinek növelése érdekében ;

d.) segítségnyújtás az idegen nyelvismeret gyakorlatban történő tökéletesítéséhez;

e.) kapcsolatépítés és kapcsolattartás külföldi társintézményekkel a közgazdászképzés gyakorlati tapasztalatainak kicserélése érdekében;

f.) támogatás nyújtása a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő és rászoruló tanulóknak.

 

 

Kérjük támogassa iskolánk alapítványát adója 1%-ával.

Az alapítvány neve: Stimulus Alapítvánv , adószáma:  

19702731-1-42

 

 

Az alábbi linken letölthetik a szükséges dokumentumokat.

Stimulus Alapítvány 2015-ös elszámolás.

 

Vasné Botár Ágnes                                             Tarpataki Csaba

        igazgató                                                     kuratóriumi elnök

 

 

Diákélet

Diákönkormányzat tegnap és ma

Iskolánk fennállása óta él és működik, és a legtöbb területen meghatározó a diákmozgalom. A tanulók kezdetben elsősorban a tanítási időn kívüli tevékenység szervezésében, az iskolai hagyományok megteremtésében, a diákkörök kialakításában vettek részt. A Diákönkormányzat jelenlegi szervezeti formájában 1994-ben alakult meg. Az akkori Diákközgyűlésen elfogadott Szervezeti és Működési Rend mai napig meghatározza tevékenységünket.Felépítésében és tartalmában az iskolai elvárásokhoz, a már kialakult hagyományokhoz igazodtunk. Működésünket alapvetően az határozza meg, hogy az osztályközösségeket tekintjük a legfontosabb szervezeti egységnek. Éppen ezért az osztályokból delegált Diákparlament tulajdonképpen az éves - az iskola összes diákját magába foglaló - Diákközgyűlés után az iskolai Diákönkormányzat legfontosabb fóruma. A Diákönkormányzat vezető testülete, a GYÖK (Gyakorlós Önkormányzat) látja el az operatív és képviseleti feladatokat. A GYÖK 7-11 tagból áll, akiket a Diákközgyűlés közvetlenül választ meg.A Diákönkormányzat feladata, hogy tegye lehetővé, hogy a tanulók közvetlenül élhessenek véleményezési és javaslat tételi jogaikkal, megfelelő tájékoztatást kapjanak az őket érintő jogszabályokról, rendelkezésekről, határozatokról és eseményekről. Ennek érdekében a Diákönkormányzat évente egyszer vitafórumot biztosít az iskola összes tanulója számára, amin részt vesz az iskola vezetése, tantestülete is. Ezek a fórumok évről-évre hatékonyabban, szervezettebben működnek.A legnagyobb fejlődés a Diákparlament működésében volt. Ma már hatékonyan irányítja és felügyeli a Diákönkormányzat tevékenységét, alapvető szerepet vállal az osztályközösségek kialakításában, az iskolai hagyományok ápolásában és építésében, nagymértékben segíti az első évfolyam beilleszkedését. Ma már nagy hangsúlyt fektet tevékenysége során arra, hogy a diákok egyre jobban megismerjék jogaikat és kötelezettségeiket. Segíteni próbálja a tantestületet a tanulmányi rend és fegyelem erősítésében. Ennek érdekében szoros kapcsolatot alakított ki az Osztályfőnöki Munkaközösséggel.A GYÖK-nek most már évek óta azok a diákok a tagjai, akik a diákság egésze előtt tekintélynek örvendenek, megválasztásuk a tanulók akaratát fejezi ki. Ők képviselik a diákokat az iskola nevelőtestülete és vezetése előtt, a fegyelmi bizottságokban, külső fórumokon. Hatékonyan koordinálják az osztályok és az évfolyamok munkáját, kiemelkedő szerepet vállalnak a szabadidős tevékenység szervezésében.A fent leírtak is tükrözik milyen hosszú utat tett meg a diákmozgalom az indulástól napjainkig. Büszkék vagyunk arra, hogy az általunk kezdeményezett programok többsége hagyománnyá vált az iskolánkban.

Beiskolázás 2013-2014

A beiskolázás rendje

2014/2015. tanév

A középiskolai felvételi eljárás rendjét 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet és a 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet rögzíti, erre és Pedagógiai Programunkra alapozva alakítottuk ki a beiskolázás helyi rendjét, amelyet a következők szerint szabályozunk, és hozunk nyilvánosságra.

Érvényes Pedagógiai Programunk alapján az iskolánkban folyó képzés szerkezete jelenleg a következő:

 idegen-nyelvi előkészítő évfolyam

 közoktatási szakasz (9-12. (NYEK: 9Ny,9-12.) évfolyam)

 szakképzési szakasz (14. évfolyam)

Iskolánkban a következő osztályok indítását tervezzük:

A jelentkezések kódjai:

 01-es kód: 1+4 évfolyamos szakközépiskolai képzés, közgazdasági ágazat, angol első nyelv (nyelvi előkészítő)

 02-es kód: 4 évfolyamos szakközépiskolai képzés, közgazdasági ágazat, angol nyelv

 03-as kód: 4 évfolyamos szakközépiskolai képzés , kereskedelem-marketing ágazat, német nyelv

 04-es kód: 4 évfolyamos szakközépiskolai képzés, kereskedelem-marketing ágazat, angol nyelv

Iskolánk szakképzési célkitűzései

Célunk olyan szakmai alapozó képzés, hogy a tanulóknak esélyt nyújtsunk első szakmaként emeltszintű, államilag elismert képesítések érettségi utáni, egy év alatt történő megszerzésére.

A 9. – 12. évfolyamon oktatott szakmai tantárgyak például:

 Pénzügyi alapismeretek; Ügyviteli alapismeretek; Számviteli alapismeretek; Gazdasági és jogi ismeretek; Üzleti tevékenység tervezése; Marketing; Vezetési és szervezési alapismeretek

Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) az alapozó szakasz, az érettségi után a következő szakmákat teszi lehetővé iskolai nappali rendszerű keretek között a közgazdaság ágazatban úgy, hogy az emelt szintű szakképesítés megszerzése egy év alatt megvalósul:

 Pénzügyi-számviteli ügyintéző

 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

 Nonprofit menedzser

 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

 Vállalkozási bérügyintéző

Iskolánkban oktatott kereskedelem-marketing ill. ügyviteli ágazathoz tartozó szakképesítések:

 Logisztikai ügyintéző,

 Idegennyelvi ügyviteli titkár.

Az adott évben indítható szakképesítéseket a Fenntartó hagyja jóvá.

2

Az nyelvi előkészítő évfolyamon (9.Ny) a heti óraszámból 18 óra idegen nyelv, a fennmaradó időkeretben az általános iskolai tudás szintentartása, készségfejlesztés történik különböző tantárgyi keretek között, valamint egyes tantárgyakból a 9. évfolyamos tananyag megalapozása történik. A 9. évfolyamtól kezdődően a közismereti és szakmai tantárgyak felkészítenek egyrészt az érettségire, a szakképző évfolyamra, valamint a felsőoktatásra is. A 4 évfolyamos szakközépiskolai képzésben is a szakmai alapozó tantárgyak mellett, a kötelező érettségi tantárgyakat (matematikai, magyar nyelv és irodalom, történelem és idegen nyelv) kiemelt óraszámban (pl. idegen nyelv heti 5 óra) oktatjuk. Az iskolánkban folyó közismereti és szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt az alapvető gazdasági elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására. A 9. ÉVFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELI ELJÁRÁS SZAKASZAI 1. Előkészítő szakasz 1.1 Nyílt napok (szülői tájékoztató) Célja:

 az iskola profiljának, arculatának bemutatása,

 szólunk az érettségire való felkészítésről, és az utána szerezhető szakképesítésekről,

 a felvételi eljárásról, a felvételi esélyekről,

 a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgára történő ingyenes előkészítőnkről, és az arra való jelentkezés módjáról és határidejéről.

Formája: 2013. október 10.-én, november 19.-én és december 10-én minden nap 1700 órai kezdettel tartott tájékoztató. 1.2 Nyílt napok (tanulói látogatás) Célja: A nyolcadikos diákok betekintést nyerhessenek az iskolában folyó tanításba, a diákéletbe. Formája: 2013. október 15.-én és november 13.-án 830 és 1230 között tanítási órák látogathatók. Jelentkezés módja: a honlapról letöltött jelentkezési lap visszaküldése a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. Jelentkezési határidő: 2013. október 11. illetve november 8. 1.3 Középiskolai előkészítő foglalkozások 2013. november 5. és 2014. január 14. között ingyenes középiskolára előkészítő foglalkozásokat tartunk.

Jelentkezés módja: a honlapról letöltött jelentkezési lap visszaküldése a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. Jelentkezési határidő: 2013. november 4. Célja:

3

 a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgára történő felkészítés, matematika és magyar tantárgyból

 a minél jobb 8. osztályos félévi eredmény kialakításának segítése,

 tanulásmódszertani tréning,

 az iskolánkban folyó nevelő-, oktató munka követelményeinek, módszereinek megismerése,

 az iskolai diákönkormányzat működésének megismerése,

 az iskola hagyományainak, a tanórán kívüli tevékenységek lehetőségeinek megismerése,

 a különböző általános iskolából jelentkező tanulók megismerkedésének és megismerésének elősegítése.

A felvételi előkészítő csoportok beosztása a honlapon ill. az iskola kapuján kifüggesztésre kerül. A felvételi előkészítők tervezett napja: keddenként délután 15 -1645 között. 2. A felvételi szakasz Felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsga, a szóbeli vizsga és az általános iskolai tanulmányi eredmény (az érettségi tantárgyak osztályzatai) 6. és 7. év vége és 8. félév alapján kerülhetnek be a felvételi rangsorokba azok a tanulók, akik jelentkezési lapjukat iskolánkhoz 2014. február 15 -ig megküldik. 2.1 Felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsga Jelentkezési határidő: 2013. december 10. A központi felvételi vizsga időpontja: 2014. január 18. 1000 Pótidőpont: 2014. január 23. 1400 Az eredmények megtekintésének és az értékelőlapok átvételének időpontja: 2014. február 4. (kedd) 800-1600. A számítás módja: 1. hozott pontszám maximum 75 pont (6. és7. osztály év vége és 8. osztály félév):

 magyar nyelv és irodalom (átlaga)

 matematika

 történelem

 tanult idegennyelv

 természettudományos tantárgy ( kémia, fizika, biológia, földrajz) (a legkedvezőbb)

(jeles osztályzatok esetén tantárgyanként 5-5 pont) 2. egységes írásbeli felvételi: maximum 100 pont (a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgán szerzett pontszám) 3. szóbeli vizsgán elért pont maximum 25 pont (egységes szempontrendszer szerint általános műveltség mérése). A szóbeli vizsga tematikája a beiskolázás rendjének melléklete, melyet az iskola honlapján hozunk nyilvánosságra. A szóbeli vizsgára behívott tanulók névsorát az iskola honlapján tesszük közzé. A szóbeli vizsga időpontja: február 18-21 között. Szakértői véleménnyel rendelkező jelentkezők esetén a szakértői vélemény alapján egyéni elbírálással az Igazgató dönt a tanuló pontszámításáról illetve a rá alkalmazott felvételi rendről. A szakértői véleményt legkésőbb a december 10-i jelentkezéskor csatolni kell.

4

A rangsorolás az alábbi számítás alapján történik: hozott pontszám (max. 75 pont) + egységes írásbeli felvételi (max. 100 pont) + szóbeli felvételi (max 25 pont) = elérhető maximum 200 pont A fenti módon számítottak alapján dönt az igazgató arról, hogy kik milyen felvételi sorszámmal kerülnek be a különböző tagozatokon az ideiglenes felvételi rangsorokba! A rangsorokat az érdeklődők 2014. március 5-én 800 és 1600 között tekinthetik meg iskolánkban. 2.2 felvételi rangsorok kialakítása Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont által kiértékelt végleges rangsor alapján az igazgató 2014. április 25-ig megküldi a felvételről szóló határozatokat a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. A négy évfolyamos 9. évfolyamra felvett tanulók osztályba sorolása is a tanult idegen nyelvi felkészültségük alapján történik, ezért a felvételt követően a felvettek nyelvi tesztet írnak – ennek időpontját a felvételi határozattal együtt küldjük ki -, a tesztek eredménye és a jelentkezési lapon megjelölt első idegen nyelv alapján állítjuk össze a nyelvi csoportokat és az osztályokat. 2.3 beiratkozás A felvételt nyert tanulók beiratkozása 2014. június 27. (péntek) a honlapon közzétett időpontban.

Iskolánkról, eredményeinkről, képzési irányainkról mindig naprakész információkat olvashat a www.keletiszki.hu honlapunkon. Budapest, 2013. október 15. Vasné Botár Ágnes igazgató