Beiskolázás rendje 19/20-as tanév

Beiskolázás 2019-2020

 

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZC

Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma

Iskola OM azonosítója

203061

Telephely kódja

009

Iskola címe

1106, Budapest, Gyakorló utca 21-23

Telefonszáma

06-1-2629222

E-mail címe

titkarsag.keletiszg(kukac)gmail.com

Honlap

www.keletiszki.hu

Nyitott napok ideje

 

Pályaválasztási szülői értekezlet időpontja

2018. szeptember 26.;október 4.; 10.; 15.; november 9.; 14.;

 

2018. szeptember 26.;október 4.; 10.; 15.; november 9.; 14.;

Felvételi vizsga információk

6. 7. évvégi és 8. félévi eredmények + központi felvételi + felvételi elbeszélgetés

Milyen tanulási, egészségügyi problémával fogad jelentkezőket?

egyéb pszichés fejlődés zavarai, hallási fogyatékos (nagyothalló), látási fogyatékos (gyengén látó), BTM-es tanulók

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 32. § (4) bekezdése szerint

Érvényes Pedagógiai Programunk alapján az iskolánkban folyó képzés szerkezete jelenleg a következő:

Ø  idegen-nyelvi előkészítő évfolyam

Ø  közoktatási szakasz (9-12. (NYEK: 9Ny,9-12.) évfolyam)

Ø  szakképzési szakasz (13.,14. évfolyam)

Iskolánkban  a következő osztályok indítását tervezzük a 2019-2020-as tanévben:

A jelentkezések kódjai:

 • 0030 kód: 1+4+1 évfolyamos szakgimnáziumi képzés, nyelvi előkészítő; közgazdaság ágazat, angol első nyelv
 • 0031 kód:  4+1 évfolyamos szakgimnáziumi képzés, közgazdaság ágazat, angol vagy német nyelvi tagozattal
 • 0032 kód: 4+1 évfolyamos szakgimnáziumi i képzés, közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat, angol vagy német nyelvi tagozattal

Iskolánk szakképzési célkitűzései

Célunk olyan szakmai alapozó képzés, hogy a tanulóknak esélyt nyújtsunk első vagy második szakmaként emeltszintű, államilag elismert képesítések érettségi utáni, egy év alatt történő megszerzésére.

A szakgimnáziumi képzés során 4 év után a tanuló egy érettségi bizonyítványt és benne egy munkakör betöltésére jogosító szakmai végzettséget kap. A következő 1 évben az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) alapján a következő szakmákat teszi lehetővé iskolai nappali rendszerű keretek között a közgazdaság ágazatbanvagy a közlekedésiágazatban úgy, hogy az emelt szintű szakképesítés megszerzése egy év alatt megvalósul:

 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző
 • Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
 • Nonprofit menedzser
 • Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
 • Vállalkozási bérügyintéző
 • Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző,
 • Üzleti szolgáltatási munkatárs

Az adott évben indítható szakképesítéseket a Fenntartó hagyja jóvá.

Az nyelvi előkészítő évfolyamon (9.Ny) a heti óraszámból 18 óra idegen nyelv, a fennmaradó időkeretben az általános iskolai tudás szinten tartása, készségfejlesztés történik különböző tantárgyi keretek között, valamint egyes tantárgyakból a 9. évfolyamos tananyag megalapozása zajlik. A 9. évfolyamtól kezdődően a közismereti és szakmai tantárgyak felkészítenek egyrészt az érettségire, a szakképző évfolyamra, valamint a felsőoktatásra is.

A 4+1 évfolyamos szakgimnáziumi képzésben is a szakmai alapozó tantárgyak mellett, a kötelező érettségi tantárgyakat (matematikai, magyar nyelv és irodalom, történelem és idegen nyelv) kiemelt óraszámban oktatjuk.

Az érettségi vizsgával egyidőben egy alapszakképesítést szereznek a tanulók, melyre a +1 év alatt épül az emelt szintű szakképesítés.

Az iskolánkban folyó közismereti és szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt az alapvető gazdasági elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására.


 

A 9. ÉVFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELI ELJÁRÁS SZAKASZAI

1. Előkészítő szakasz

1.1 Nyílt napok (szülői tájékoztató)

Célja:

·   az iskola profiljának, arculatának bemutatása,

·   szólunk az érettségire való felkészítésről, és a megszerezhető szakképesítésekről,

·   a felvételi eljárásról, a felvételi esélyekről,

·   a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgára történő ingyenes előkészítőnkről, és az arra való jelentkezés módjáról és határidejéről.

Formája:2018. szeptember 26.;október 4.; 10.; 15.; november 9.; 14.;minden nap 1700 órai kezdettel tartott szülőknek szóló tájékoztató.

1.2 Nyílt napok (tanulói látogatás)

Célja:

A nyolcadikos diákok betekintést nyerhessenek az iskolában folyó tanításba, a diákéletbe.

Formája:

2018. szeptember 26.;október 4.; 10.; 15.; november 9.; 14.;800 és 1110 között tanítási órák látogathatók.

Jelentkezés módja:     a honlapról letöltött jelentkezési lap visszaküldése az iskolatitkar.keletiszg(kukac)gmail.com e-mail címre.

1.3 Középiskolai előkészítő foglalkozások

Célja:

·      a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgára történő felkészítés, matematika és magyar tantárgyból, valamint a szóbeli vizsgára történő felkészítés

·      a minél jobb 8. osztályos félévi eredmény kialakításának segítése,

·      tanulásmódszertani tréning,

·      az iskolánkban folyó nevelő-, oktató munka követelményeinek, módszereinek megismerése,

·      az iskolai diákönkormányzat működésének megismerése,

·      az iskola hagyományainak, a tanórán kívüli tevékenységek lehetőségeinek megismerése,

·      a különböző általános iskolából jelentkező tanulók megismerkedésének és megismerésének elősegítése.

A felvételi előkészítő csoportok beosztása a honlapon ill. az iskola kapuján kifüggesztésre kerül.

formája: 2018. október 3. és 2019. február 19. közöttingyenesközépiskolára előkészítő foglalkozásokat tartunk.

Jelentkezés módja:     a honlapról letöltött jelentkezési lap visszaküldése az iskolatitkar.keletiszg(kukac)gmail.com e-mail címre.

A felvételi előkészítők napja: szerda délután 1530 -1715 között.

2.  A felvételi szakasz

 • az egységes írásbeli vizsga,
 • a szóbeli vizsga
 • az általános iskolai tanulmányi eredmény (az érettségi tantárgyak osztályzatai)
  6. és 7. év vége és 8. félév

alapjánkerülhetnek be a felvételi rangsorokba azok a tanulók, akik jelentkezési lapjukon  iskolánk kódját és valamelyik tagozatkódját(vagy többet) megjelölik.

2.1 Felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsga

Jelentkezési határidő:                                               2018. december 7.

A központi felvételi vizsga időpontja:                       2019. január 19. 1000

Pótidőpont:                                                                2019. január 24. 1400

Az eredmények megtekintésének és az értékelőlapok átvételének időpontja:2019. január 28. 

A pontszámítás módja:

1. hozott pontszám maximum 75 pont (6. és7. osztály év vége és 8. osztály félév):

·         magyar nyelv és irodalom (átlaga)

·         matematika

·         történelem

·         tanult idegennyelv

·         természettudományos tantárgy (kémia, fizika, biológia, földrajz) (a legkedvezőbb)

(jeles osztályzatok esetén tantárgyanként 5-5 pont)

2. egységes írásbeli felvételi: maximum 100 pont (a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgán szerzett pontszám)

3. szóbeli vizsgán elért pont maximum 25 pont (egységes szempontrendszer szerint általános műveltség mérése). A szóbeli vizsga tematikája a beiskolázás rendjének melléklete, melyet az iskola honlapján hozunk nyilvánosságra. A szóbeli vizsgára behívott tanulók névsorát az iskola honlapján tesszük közzé. Akik a felvételi lapjukon elektronikus levélcímet is megadnak, azokat emailben is értesítjük.

A szóbeli vizsga időpontja: 2019. február 25-március 6.(a konkrét időpontról a honlapon teszünk közzé hirdetményt)

A szóbeli felvételi pontos időbeosztását az iskola honlapján tesszük közzé. Szakértői véleménnyel rendelkező jelentkezők esetén a szakértői vélemény alapján egyéni elbírálással az Igazgató dönt a tanuló pontszámításáról illetve a rá alkalmazott felvételi rendről. A szakértői véleményt legkésőbb a december 7-i jelentkezéskor csatolni kell.

A rangsorolás az alábbi számítás alapján történik:

  hozott pontszám (max. 75 pont)

+ egységes írásbeli felvételi (max. 100 pont)

+ szóbeli felvételi  (max 25 pont)

elérhető maximum 200 pont

A fenti módon számítottak alapján dönt az igazgató arról, hogy kik milyen felvételi sorszámmal kerülnek be a különböző tagozatokon az ideiglenesfelvételi rangsorokba!

A rangsorokat 2019. március 18-ig hozzuk nyilvánosságra.

2.2 felvételi rangsorok kialakítása

Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont által kiértékelt végleges rangsor alapján az igazgató 2019. április 30-ig megküldi a felvételről szóló határozatokat a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

A négy évfolyamos 9. évfolyamra felvett tanulók osztályba és nyelvi csoportba sorolása is a tanult idegen nyelvi felkészültségük alapján történik, ezért május folyamán nyelvi tesztet írnak, a tesztek eredménye és a jelentkezési lapon megjelölt első idegen nyelv alapján állítjuk össze a nyelvi csoportokat és az osztályokat.

2.3 beiratkozás

A felvételt nyert tanulók beiratkozása 2019. június 21.  a honlapon közzétett időpontban.

Iskolánkról, eredményeinkről, képzési irányainkról mindig naprakész információkat olvashat a www.keletiszki.hu honlapunkon.

 

Budapest, 2018. szeptember 30.

                                                                                              Vasné Botár Ágnes