Beiskolázás rendje 17/18-as tanév

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma
1106, Budapest, Gyakorló utca 21-23
OM: 203061/009

A beiskolázás rendje

2017/2018. tanév

 

A középiskolai felvételi eljárás rendjét 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet és a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet rögzíti, erre és Pedagógiai Programunkra alapozva alakítottuk ki a beiskolázás helyi rendjét, amelyet a következők szerint szabályozunk, és hozunk nyilvánosságra.

 

Érvényes Pedagógiai Programunk alapján az iskolánkban folyó képzés szerkezete jelenleg a következő:

Ø  idegen-nyelvi előkészítő évfolyam

Ø  közoktatási szakasz (9-12. (NYEK: 9Ny,9-12.) évfolyam)

Ø  szakképzési szakasz (13.,14. évfolyam)

 

Iskolánkban  a következő osztályok indítását tervezzük:

az iskola tagiskolai kódja: 009

A jelentkezések kódjai:

 • 0035 kód: 1+4+1 évfolyamos szakközépiskolai képzés, nyelvi előkészítő; közgazdaság ágazat, angol első nyelv
 • 0036 kód:  4+1 évfolyamos szakközépiskolai képzés, közgazdaság ágazat, angol nyelvi tagozattal
 • 0037 kód: 4+1 évfolyamos szakközépiskolai képzés , közgazdaság ágazat, német nyelvi tagozattal
 • 0038 kód: 4+1 évfolyamos szakközépiskolai képzés, közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat, angol nyelvi tagozattal

 

Iskolánk szakképzési célkitűzései

Célunk olyan szakmai alapozó képzés, hogy a tanulóknak esélyt nyújtsunk első vagy második szakmaként emeltszintű, államilag elismert képesítések érettségi utáni, egy év alatt történő megszerzésére.

 

A szakgimnáziumi képzés során 4 év után a tanuló egy érettségi bizonyítványt és egy alapfokú szakképestő bizonyítványt is kap. A következő 1 évben az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) alapján a következő szakmákat teszi lehetővé iskolai nappali rendszerű keretek között a közgazdaság ágazatban vagy a közlekedési ágazatban úgy, hogy az emelt szintű szakképesítés megszerzése egy év alatt megvalósul:

 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző
 • Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
 • Nonprofit menedzser
 • Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
 • Vállalkozási bérügyintéző
 • Gazdasági informatikus
 • Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző,
 • Üzleti szolgáltatási munkatárs

Az adott évben indítható szakképesítéseket a Fenntartó hagyja jóvá.

 

Az nyelvi előkészítő évfolyamon (9.Ny) a heti óraszámból 18 óra idegen nyelv, a fennmaradó időkeretben az általános iskolai tudás szintentartása, készségfejlesztés történik különböző tantárgyi keretek között, valamint egyes tantárgyakból a 9. évfolyamos tananyag megalapozása történik. A 9. évfolyamtól kezdődően a közismereti és szakmai tantárgyak felkészítenek egyrészt az érettségire, a szakképző évfolyamra, valamint a felsőoktatásra is.

A 4+1 évfolyamos szakgimnáziumi képzésben is a szakmai alapozó tantárgyak mellett, a kötelező érettségi tantárgyakat (matematikai, magyar nyelv és irodalom, történelem és idegen nyelv) kiemelt óraszámban (pl. idegen nyelv heti 5 óra) oktatjuk.

Az érettségi vizsgával egyidőben egy alapszakképesítést szereznek a tanulók, melyre a +1 év alatt épül az emelt szintű szakképesítés.

Az iskolánkban folyó közismereti és szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt az alapvető gazdasági elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására.

 

 

A 9. ÉVFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELI ELJÁRÁS SZAKASZAI

 

1. Előkészítő szakasz

 

1.1 Nyílt napok (szülői tájékoztató)

 

Célja:

·   az iskola profiljának, arculatának bemutatása,

·   szólunk az érettségire való felkészítésről, és a megszerezhető szakképesítésekről,

·   a felvételi eljárásról, a felvételi esélyekről,

·   a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgára történő ingyenes előkészítőnkről, és az arra való jelentkezés módjáról és határidejéről.

Formája: 2016. 10.05.; 10.25.; 10.27.; 11.09.; -  minden nap 1700 órai kezdettel tartott szülőknek szóló tájékoztató.

 

1.2 Nyílt napok (tanulói látogatás)

Célja:

A nyolcadikos diákok betekintést nyerhessenek az iskolában folyó tanításba, a diákéletbe.

Formája:

2016. 10.05.; 10.25.; 10.27.; 11.09- 830 és 1130 között tanítási órák látogathatók.

Jelentkezés módja:     a honlapról letöltött jelentkezési lap visszaküldése az iskola(kukac)keletiszki.hu e-mail címre.

Jelentkezési határidő: a nyílt napokat megelőző 2. munkanap 16. óra

 

1.3 Középiskolai előkészítő foglalkozások

Célja:

· a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgára történő felkészítés, matematika és magyar tantárgyból, valamint a szóbeli vizsgára történő felkészítés
·      a minél jobb 8. osztályos félévi eredmény kialakításának segítése,
·      tanulásmódszertani tréning,
·      az iskolánkban folyó nevelő-, oktató munka követelményeinek, módszereinek megismerése,
·      az iskolai diákönkormányzat működésének megismerése,
·      az iskola hagyományainak, a tanórán kívüli tevékenységek lehetőségeinek megismerése,
·      a különböző általános iskolából jelentkező tanulók megismerkedésének és megismerésének elősegítése.

A felvételi előkészítő csoportok beosztása a honlapon ill. az iskola kapuján kifüggesztésre kerül.

formája: 2016. október 19. és 2017. február 20. között ingyenes középiskolára előkészítő foglalkozásokat tartunk.

Jelentkezés módja:     a honlapról letöltött jelentkezési lap visszaküldése az iskola(kukac)keletiszki.hu e-mail címre.

Jelentkezési határidő: 2016. október végéig.

A felvételi előkészítők tervezett napja: szerda délután 1515 -1700 között.

 

 

2.  A felvételi szakasz

 

 • az egységes írásbeli vizsga,
 • a szóbeli vizsga
 • az általános iskolai tanulmányi eredmény (az érettségi tantárgyak osztályzatai) 6. és 7. év vége és 8. félév

alapján kerülhetnek be a felvételi rangsorokba azok a tanulók, akik jelentkezési lapjukat iskolánkhoz 2017. február 15. -ig megküldik.

 

2.1 Felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsga

 

Jelentkezési határidő:                                           2016. december 9.

A központi felvételi vizsga időpontja:                      2017. január 21. 1000

Pótidőpont:                                                         2017. január 26. 1400

 

Az eredmények megtekintésének és az értékelőlapok átvételének időpontja: 2017. február 1. (szerda) 800-1600.

 

A pontszámítás módja:

 

1. hozott pontszám maximum 75 pont (6. és7. osztály év vége és 8. osztály félév):

·         magyar nyelv és irodalom (átlaga)

·         matematika

·         történelem

·         tanult idegennyelv

·         természettudományos tantárgy ( kémia, fizika, biológia, földrajz) (a legkedvezőbb)

(jeles osztályzatok esetén tantárgyanként 5-5 pont)

2. egységes írásbeli felvételi: maximum 100 pont (a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgán szerzett pontszám)

3. szóbeli vizsgán elért pont maximum 25 pont (egységes szempontrendszer szerint általános műveltség mérése). A szóbeli vizsga tematikája a beiskolázás rendjének melléklete, melyet az iskola honlapján hozunk nyilvánosságra. A szóbeli vizsgára behívott tanulók névsorát az iskola honlapján tesszük közzé. Akik a afelvételi lapjukon elektronikus levélcímet is megadnak, azokat emailben is értesítjük.

A szóbeli vizsga időpontja: 2017. március 1.

A szóbeli felvételi pontos időbeosztását az iskola honlapján tesszük közzé. Szakértői véleménnyel rendelkező jelentkezők esetén a szakértői vélemény alapján egyéni elbírálással az Igazgató dönt a tanuló pontszámításáról illetve a rá alkalmazott felvételi rendről. A szakértői véleményt legkésőbb a december 9-i jelentkezéskor csatolni kell.

A rangsorolás az alábbi számítás alapján történik:

 

hozott pontszám (max. 75 pont) + egységes írásbeli felvételi (max. 100 pont) + szóbeli felvételi  (max 25 pont) =

elérhető maximum 200 pont

 

A fenti módon számítottak alapján dönt az igazgató arról, hogy kik milyen felvételi sorszámmal kerülnek be a különböző tagozatokon az ideiglenes felvételi rangsorokba!

A rangsorokat  2017. március 10-ig hozzuk nyilvánosságra.

 

2.2 felvételi rangsorok kialakítása

 

Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont által kiértékelt végleges rangsor alapján az igazgató 2017. április 26-ig megküldi a felvételről szóló határozatokat a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

A négy évfolyamos 9. évfolyamra felvett tanulók osztályba sorolása is a tanult idegen nyelvi felkészültségük alapján történik, ezért a tanév első tanítási napján nyelvi tesztet írnak , a tesztek eredménye és a jelentkezési lapon megjelölt első idegen nyelv alapján állítjuk össze a nyelvi csoportokat és az osztályokat.

 

2.3 beiratkozás

 

A felvételt nyert tanulók beiratkozása 2017. június 22-24.  a honlapon közzétett időpontban.

Iskolánkról, eredményeinkről, képzési irányainkról mindig naprakész információkat olvashat a www.keletiszki.hu honlapunkon.

 

 

Budapest, 2016. szeptember 30.

                                                                                              Vasné Botár Ágnes

 

                                                                                                          igazgató

 

 

 

 

Iskolánk képzési szerkezete

 

A BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnázium 30 éves fennállása alatt mindig közgazdasági és

külkereskedelmi profilú oktatást folytatott.

Az évek során változott a fenntartó, változtak a tantervi előírások, az oktatható szakmák, de a fő

irány megmaradt.

Örömmel vettük, hogy újra oly módon képezhetjük a leendő közgazdászokat, hogy az érettségi

bizonyítvánnyal együtt egy szakmai bizonyítványt is kapnak tanulóink.

Jelenleg két fő ágazatban oktatjuk a tanulókat:

1. Közgazdaság ágazat: az alapozó évek után a specializáció során az érettségivel megszerezhető szakma : 52 345 06 Pályázati-támogatási asszisztens. A fő szakképesítés 1 év alatt megszerezhető: 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző vagy (aktuálisan a legpiacképesebbre képezünk) 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás).

2. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat: az alapozó évek után a specializáció során az érettségivel megszerezhető szakma :51 344 11 Vállalkozási ügyintéző vagy 51 344 04 Pénzügyi ügyintéző. A fő szakképesítés 1 év alatt megszerezhető:54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző vagy 54 340 01 Üzleti szolgáltatási munkatárs.

Minden tanévben kétféle osztálytípust indítunk:

1. nyelvi előkészítős szakgimnáziumi osztály (angol nyelv), 1+4+1 év alatt kiemelt nyelvoktatás után a közgazdaság ágazatban szerezhető az előző pontban ismertetett szakmák valamelyike.

2. hagyományos tantervű szakgimnáziumi osztályok: 4+1 év alatt vagy a közgazdaság vagy a közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazatban szerezhető ez előző pontban ismertetett szakmák valamelyike.