Könyvtáros tanár állás

A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Budapesti Gazdasági SZC - Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskolája Angol szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. augusztus 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1106 Budapest, Gyakorló utca 21-23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

könyvtáros, illetve iskolai tankönyv rendelési feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Főiskola, könyvtáros vagy informatikus könyvtáros,
§ magyar állampolgárság
§ büntetlen előélet
§ cselekvőképesség
§ orvosi egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Egyetem,
§ könyvtáros területen szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

§ felhasználói szintű informatikai ismeretek,
§ magabiztosság,
§ precizitás,
§ kiváló kommunikációs készség,
§ csapatmunkára való alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ fényképes szakmai önéletrajz
§ iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata
§ nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez
§ motivációs levél
§ sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017 február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lengyel Tiborné nyújt, a 06-1-262-9222 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Elektronikus úton Vasné Botár Ágnes részére a iskola(kukac)keletiszki.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkavégzés az elsődlegesen megadott címen történik. Szükség esetén a dolgozó átirányítható munkavégzés céljából az intézmény (Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum) bármely feladatellátási helyére.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.keletiszki.hu honlapon szerezhet.